SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2003

December

• Vyhodnotenie roka 2003, ktorý skončil úspešne a bol jeden z najaktívnejších v histórii SKF. Počas tohto roka sa podarilo aj zaobstarať najväčšiu materiálnu pomoc pre Kendo z Japonska. Na záver zaželanie všetkým členom a priateľom Šťastné a veselé Vianoce.


November

• 22.-23.11.2003 prebehol medzinárodný SKF seminár Iaido Koryu s Cook Senseiom v Turčianskych Tepliciach. Na seminár prišlo 45 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska a Senseiom bol ohodnotený ako veľmi úspešne. Cvičilo sa Shoden Omori Ryu a Okuden Tachi Waza. Fotografie prinášame vo fotogalérii SKF.

• Odovzdanie Čestného členstva a preukazu SKF Haga-sanovi z Japonska (3.dan Kendo). Udelenie tohto Čestného členstva rozhodlo Generálne zhromaždenie SKF dňa 11.10. za pomoc pri rozvoji Kendo na Slovensku (obrázok Čestného členstva).

• Vypracovanie Certifikátu o spolupráci medzi SKF a Asaka Dojo Japonsko a jeho zaslatie do Japonska. V certifikáte sa píše o vďačnosti SKF za podporu rozvoja Kendo na Slovensku a zaslatie materiálnej pomoci, výstroje pre Kendo (obrázok Certifikátu o spolupráci).


Október

• Otvorenie novej sekcie NEWS - aktuality na webe SKF.

• Dokončenie Fotogalérie SKF na stránkach SKF.

• V utorok 28.10. sa zástupca vedenia SKF, Roman Behro zúčastnil na prvom oficiálnom stretnutí novozaloženého združenia Slovensko-japonskej spoločnosti (Stanovy na pozretie). Slovenská kendo federácia je jedným zo zakladajúcich členov tejto organizácie. Ďalší zo zakladajúcich členov sú napr. aj poslanec František Šebej, bývalý veľvyslanec v Japonsku pán Sedlák, Ladislav Klementis a Štefan Kurilla.

Kniha Kendo v slovenčine na stiahnutie. Základy, cvičenie a tréningové metódy.

• Účasť slovenskej výpravy na 12. Pražskom pohári Kendo dňa 18.-19.10. a seminári Kendo, ktorý viedli významní učitelia ako Abe Sensei (6.dan Kendo) a Kamemoto Sensei (6.dan Kendo). Foto z podujatia.

• 11.10. sa konalo Generálne zhromaždenie SKF 2003, ktoré dopadlo ako vždy skvele.

• V sobotu a nedeľu (11.-12.10.) sa konal Kendo a Iaido-Jodo seminár SKF. Kendo seminár viedol Haga san (3.dan Kendo). Zopár foto z akcie nájdete tu.


September

• 26.-28.9. sa konal seminár Iaido v Budapešti, Maďarsku pod vedením učiteľa Ken Maneker (6.dan Iaido Renshi). Konali sa aj technické skúšky na 1.dan Iaido, kde bol do komisie prizvaný ako skúšobný komisár aj SKF technický riaditeľ sekcie Iaido a Jodo, Roman Behro (4.dan Iaido, 3.dan Jodo).

• Početná slovenská výprava vyrazila na seminár Iaido a Jodo s Cook Senseiom k našim západným bratom do Prahy. Niektorí členovia SKF tam úspešne absolvovali aj technické skúšky.

Rekonštrukcia celého webu Slovenskej kendo federácie. Oživenie stránok, aktualizácia a realizácia nových myšlienok.


August

• Konalo sa stretnutie a porada vedenia SKF a vedúcich členských klubov. Riešila sa problematika cvičenia, pocvičilo sa. V programe bola aj aplikácia "noviniek" z Medzinárodného letného seminára Iaido a Jodo z Anglicka, ktorého sa zúčastnili členovia vedenia SKF.

• Zástupcovia SKF Roman Behro, Gabriel Banič a Miloš Kováčik sa zúčastnili týždňového seminára Iaido a Jodo v anglickom mestečku Sussex. Cvičenie prebehlo pod vedením vynikajúcich jap. učiteľov, ktorým velil Ishido Sensei (8.dan Kendo, 8.dan Iaido, 8.dan Jodo). Zástupcovia SKF sa zúčastnili aj tech. skúšok, ktoré všetci traja absolvovali úspešne.


Júl

• Materiálna podpora, výstroj z Japonska dorazila. Táto už druhá dodávka vážila 60 kg a obsahovala: Shinaie, Bógu, Kendo Gi a Hakama, Shinpan Hata (rozhodcovské vlajočky), farebné stužky pre Shiai, elektrické píšťalky, Himo, nôž na Shinai a videokazetu. Táto výstroj bola prerozdelená medzi tri členské Kendo kluby v SKF. V budúcnosti sa počíta s ďalšou várkou.


Jún

• Vyhodnotenie májového Iaido - Jodo seminára s Cook Senseiom. Podujatie bolo veľmi úspešné, zúčastnilo sa 60 cvičencov zo Slovenska, ČR, Maďarska a Poľska.


Máj

• 31.5.-1.6. sa konal v poradí už tretí ročník medzinárodného seminára Iaido a Jodo s významným učiteľom celoerópskeho formátu Cook Senseiom (7.dan Iaido Renshi, 5.dan Jodo, 4.dan Kendo). Foto z podujatia nájdete tu.

• 1.-4.5. účasť na seminári Iaido v Maďarsku. Seminár viedol Cook Sensei a nakoľko je našim učiteľom a Maďarsko nie je až tak ďaleko, tak sme za ním vyrazili.


Apríl

• 12.-13.4. SKF zrealizovala prípravný seminár Iaido a Jodo v Turčianskych Tepliciach, ktorý bol ako technickou prípravou pred medzinárodným májovým seminárom s Cook Senseiom. Na seminári sa venovalo množstvo času aj príprave na technické skúšky. Foto z akcie.

• Slovenská kendo federácia sa stala členom JICA Alumni spoločnosti v Slovenskej republike (Stanovy na pozretie). Toto združenie má za poslanie udržovať a rozvíjať vzťahy medzi Japonskom a Slovenskom, organizovanie rôznych sociálnych, kultúrnych a technických programov. Webová stránka je www.jaa.sk


Marec

• Prvá materiálna pomoc, výstroj z japonského Asaka Dojo, Fukushima, dorazila. Prvá várka o váhe 20 kg bola rozdelená medzi tri Dojo SKF. Obsahovala: Kendo Gi a Hakama, Tenugui. Pripravuje sa plán pre dovoz ďalšej várky, ktorá by mala obsahovať aj Bógu.


Február

• Práca jednotlivých Dojo na cvičeniach Kendo, Iaido a Jodo. Príprava na blížiace sa obdobie seminárov. V prípade požiadavky niektorého z členských oddielov SKF, vedenie spoločne s lokálnym Dojo zabezpečí realizáciu lokálneho seminára.


Január

• PF '2003. Začiatok nového roka, každé Dojo SKF rozbieha nový rok s elánom :)


| SPÄŤ |
HOME