SKF
| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | LINKY |

AKTIVITY

ARCHÍV AKTIVÍT
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |

| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |

JANUÁR

Jodo Seminar – Budapešt, Maďarsko
Jodo seminár pod vedením senseiov Andy Watson, Gábor Hábermajer and Lukasz Machura bol výbornou príležitosťou detailen precviciť ZNKR jodo kata, jednotlivé kihony a predovšetkým tak zvané problematické techniky ako hikiotoshi uchi a guakute uchi. Senseii poskytli skvelé rady ako sa s týmito náročnými technikami vysporiadať a ako ďalej pracovať na ich zlepšení. Taktiež sme sa mali možnosť zaoberať tématikou načasovania pohybov a veľký dôraz sa kládoil na spoluprácu medzi Jo a Tachi stranou. Záverečný deň bola možnosť výberu medzi ZNKR, Omote a Chuden kata, takyže sme takto prerozdelení pracovali na sebazdokonalení až do konca. Úžasné podujatie s úžasnými učiteľmi.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

FEBRUÁR

11th Tomodachi no Iaido Keiko – Košice, Slovensko
Tradične-netradičné Tomodachi no Iaido Keiko, začnem tento príspevok skoro rovnako ako minulý rok a pravdepodobne rovnako ako ten nasledujúci. Po dlhých úvahách s Hábermajer senseiom sme analyzovali aká by mala byť téma na tento rok. Zhodli sme sa, že to čo nám najviac chýba a čím sa na žiadnom seminári nikto nezaoberá je BEZPEČNOSŤ. Preto sme tomodachi tento rok započali malou šokovou terapiou a spoločne s Nemom nafingovali vážne zranenie. Konkrétne sme replikovali zranenie, ktoré môže nastať pri cvičení yonhonme tsukaate, prepichnutie predlaktia. Nemo to herecky výborne zahral a doplnkom bola umelá krv a silikónová rana. Po prvotnom šoku účastníkov sme pristúpili k vysvetleniu dôležitosti tejto témy a detailne sa zaoberali prevenciou nehôd ale aj tým ako riešiť situáciu keď k úrazu dôjde. Každý iaidoka obdržťal tzv. izraelský obväz a pri nacvičovaní fiktívnych scenárov si opakovane mohol vyskúšať jeho praktické použitie. Cvičilo sa samozrejme aj iaido a zamerali sme sa na ZNKR kata. Seminár sme uzavreli v dobrej nálade enbu jednotlivých účastníkov a na yáver aj enbu Hábermajer senseia.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

1st Technika Cup - Praha, Česká Republika
Od piatku 23. až do nedele 25.02. bol program venovaný rozvíjaniu schopností a zručností účastníkov. Slovensko bolo jednou z krajín, ktoré sa aktívne zúčastnili všetkých častí programu. Odbornými garantmi boli senseii s dosiahnutým 7.danom, ktorí nielen učili, ale v 7. dan jigeiko ukázali spôsob boja proti sebe. Program bol prispôsobený rôznym úrovniam - v piatok a v sobotu to bol tréning repre tímov zo Slovenska, Talianska, Česka, Poľska ...., príprava na skúšky od 6.kyu až po 5.dan. V sobotu poobede sa konali skúšky. Na Slovensku nám pribudol 3.dan Michal Rybár, 1. kyu Andrea Letašiová, Adam Rišian, Andrej Tyko a 2. kyu Michal Marušin. Sobotný večer patril opäť jigeiku. V nedeľu sa konali turnaje. Cieľom nebolo len vyhrať, ale bojovať proti čo najväčšiemu počtu súperov z rôznych krajín. Prvý ročník Technika Cupu poskytol cennú skúsenosť nielen naučiť sa veľa nového a pod vedením skúsených senseiov odstrániť osvojené nedostatky a zlozvyky, ale aj vyskúšať si rôzne štýly boja a prístupu ku kendu.

S pozdravom

Andrea Baranovská

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME