SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2017


JANUÁR

Ishido Cup, Iaido a Jodo Open Taikai - Vianen, Holansko
19. ročník Ishido Cup 2017, ktorý sa konal 28.-29. januára 2017 sa niesol v duchu nového mesta – Vianen, a nového miesta – Sportcentrum Vianen. Podujatie, ktoré nesie meno Ishido Senseia tento rok privítalo Iaidoka a Jodoka z 12 krajín Európy a to: z Holandska, Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Ruska, Maďarska, Bulharska, Talianska, Francúzka, Turecka, Švédska a tretí rok po sebe zo Slovenska. Na tradične kvalitne obsadenom podujatí zo strany učiteľov, rozhodcov a silnej konkurencie, sa tento rok zúčastnili Ivan Vlasko z ShinBuKan Bratislava a Rastislav Turic z Meiyo Dojo Martin. Dvojdňové podujatie začalo podľa tradície v sobotu Iaido, kde bol hlavný učiteľ Chris Mansfield Sensei 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo. V nedeľu, Jodo časť podujatia viedol ako hlavný učiteľ René van Amersfoort Sensei, 8.Dan Jodo, 7.Dan Iaido Zloženie ostatných učiteľov ostalo počas oboch dní nezmenené:
Takao Momiyama Sensei, 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo,
André Schiebroek Sensei 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo,
Patrik Demuynck Sensei 7.Dan Iaido, 6.Dan Jodo,
Aad van de Wijngaart Sensei, 7.Dan Iaido, 6.Dan Jodo,
Fay Goodman Sensei 7.Dan Iaido, 5.Dan Jodo,
Edwin de Wit Sensei 5.Dan Iaido 7.Dan Jodo.
Chris Mansfield Sensei otvoril Ishido Cup 2017, odovzdaním posolstva priamo od Ishido Senseia. Iaido a Jodo mali zhruba rovnaký program. Doobeda prebehol intenzívny 3,5-hodinový seminár s najnovšími informáciami k Seitei Iaido a Seitei Jodo. Iaido seminár prebiehal skupinách podľa technickej úrovne, kde na rozdiel od iných ročníkov, sa tentkrát v jednotlivých skupinách učitelia striedali. Jodo seminár prebiehal v dvoch skupinách: do 3.danu a od 3.danu. Nasledovala obedná prestávka a poobede začalo Taikai, ako býva zvykom, školením rozhodcov. Po skončení a vyhlásení výsledkov prebehli technické skúšky Iaido a Jodo po 5.Dan vrátane.
Výsledky slovenských Iaidoka a Jodoka na Ishido Cup 2017, Vianen, Holansko:
Iaido:
Mudan:
Ivan Vlasko, ShinBuKan Bratislava 1. miesto (18 Iaidoka)
Nidan:
Rastislav Turic, Meiyo Dojo Martin 1. miesto (18 Iaidoka)
Ivan Vlasko spravil technické skúšky na 1.kyu
Rastislav Turic spravil technické skúšky na 3.dan
Jodo:
Mudan:
Ivan Vlasko, ShinBuKan Bratislava 2. miesto (14 Jodoka)
Nidan:
Rastislav Turic, Meiyo Dojo Martin 1. miesto (14 Jodoka)
Ivan Vlasko spravil technické skúšky na 1.dan Jodo

Na záver vyjadrujem veľké Ďakujem Holanskej Kendo Federácii za perfektnú organizáciu, všetkým Sensei-om za trpezlivosť, odovzdané informácie a schopnosti, a všetkým zúčastneným Iaidoka a Jodoka. Zároveň by som chcel poďakovať zástupcom ShinBuKan Bratislava a Meiyo Dojo Martin, za dôstojnú reprezentáciu nielen svojho Dojo ale aj Slovenského Iaido a Jodo.

Spracoval

Rastislav Turic

FEBRUÁR

5. Tomodachi no Iaido Keiko - Košice, Slovensko
Ako sa vraví dobré veci treba opakovať. Aj preto sa už po piaty krát v Košiciach uskutočnil seminár s medzinárodnou účasťou pod vedením Gábor Hábermajer senseia (5. Dan Iaido, 5. Dan Jodo, 4. Dan Kendo). Tak ako počas predošlých rokov sa semináru zúčastnili iaidoka z rôznych Dojo v duchu priateľstva a spolupráce.

Sensei mal ako obvykle pripravený neobvyklý program. Sobota preto začala zahĺbením sa do Japonskej etikety a samotnej podstaty Dojo. Aj pre skusených iaidoka toto bolo veľkým prínosom pre pochopenie súvislostí a niektorých prvkov cvičenia ktorým sa zvyčajne nevenuje dostatok pozornosti. Nasledovalo cvičenie Sei Tei Iai kata a párové cvičenia s bokuto. Deň sa uzavrel enbu všetkých účastníkov keiko a utužovanie vzťahov pokračovalo na sayonara party.

Nedeľa bola vydareným pokračovaním predchádzajúceho dňa, kde bolo okamžite vidieť prínos prvého dňa a výrazne zmeny v prístupe jednotlivých účastníkov. Nasledovala analýza a diskusia o Japonskom meči, jeho podstate a použití a o vzťahu iaidoka - meč. Druhý deň semináru bol venovaný vo veľkej miere precvičovaniu Koryu kata Muso Shinden Ryu. Precvičovanie v pároch s bokuto malo ešte viac napomôcť pochopeniu kata a vniesť do neskoršieho samostatného cvičenia reálnosť a praktickosť. Vyčerpávajúce dva dni zanechali vo všetkých iaidoka kopec zážitkov, poznatkov a verím že radosti so spoločného cvičenia. Vyvrcholením bolo Koryu enbu Hábermajer senseia s úžasným prevedením kata so všetkých rád Muso Shinden Ryu.
Tešíme sa o rok na šiesty ročník.

S pozdravom

Robert Kulcsar

MARECAPRÍL

10. Open Iaido Tai Kai - Budapešt, Maďarsko
Už desiaty krát sa Iaidoka z rôznych krajín vydali na cestu do Budapešte. Seminár, Tai Kai a skúšky po tretí Dan vrátane boli predsa lákadlom už mnoho rokov a napomohli vzniku tradičného podujatia. Vedenia sa ako po uplynulé roky ujali skvelí učitelia, ktorí neváhali podniknúť dlhú cestu a napomôcť nášmu ďalšiemu rozvoju. Victor Cook sensei (7. Dan Iaido Kyoshi), Patrik Demuynck sensei (7. Dan Iaido Renshi) a Hunor Mihalik sensei (7. Dan Iaido Renshi) sa po celé tri dni trvania pojatia neúnavne venovali každému jednému účastníkovi.

Piatok - časť podujatia, keď vedúci učitelia vysvetlili nanovo všetkých dvanásť Sei Tei Iai kata a tak upriamili pozornosť všetkých na najdôležijšie body, ktoré budú sledované rozhodcami v rámci súťaže a skúšobnými komisármi v deň skúšok. Tvrdý tréning ktorý trval až do 18tej hodiny bol vyčerpávajúci a zároveň podivuhodným spôsobom veľmi uspokojujúci, vedeli sme že vynaložené úsilie prinesie svoje ovocie.

Sobota - rozdelená na dva základné celky, keď doobedie bolo venované zaškoľovaniu skúsených aj novýh rozhodcov a poobedie už plne venované súťaži. Iaidoka tentokrát z 3 krajín súťažili v 3 základných individuálnych kategóriách: Mudan, Shodan-Nidan a Sandan-Yondan. Vysoká úroveň, odhodlanie a nasadenie všetkých súťažiacich vytvárali skvelú súťažnú atmosféru a v rámci merania síl priniesli nejeden zaujímavý zápas. Večerná sayonara párty bola následne priležitosťou ešte raz si prejsť celý deň, tráviť čas s priateľmi a diskutovať o ďalších podujatiach.

Nedeľa - záver súťaže vo forme tímovej časti, keď si sily zmeralo dokopy 9 tímov. Keďže súťažila aj väčšina Yondanov a Sandanov ktorí inak pôsobili ako rozhocovia v individuálnej súťaži rozhodovanie museli zvládnuť vyššie postavení iaidoka. Klobúk dole pred ich výkonom, keďže rozhodovanie takého množstva zápasov je extréme únavné. Poobedie sa nieslo už v inom duchu, nervozita jemne rástla, posledné prípravy na skúšky vrcholili.

Určite sa všetci pýtate aké teda boli výsledky. V prvom rade chcem pogratulovať Kataríne Hajducsekovej k úspešným skúškam na Ikkyu a Oliverovi Lengyelovi k úspešným skúškam na Sandan. Obaja presvedčivo zvládli svoje skúšky.

Výsledky súťaže:
Mudan:
Katarína Hajducseková - 1. miesto
Jana Kalinová - Fighting spirit

Shodan-Nidan:
Oliver Lengyel - 3. miesto

Sandan-Yondan:
Róbert Kulcsár - 3. miesto

Tímová súťaž:
Shin Junsui Do (Katarína Hajducseková, Oliver Lengyel, Róbert Kulcsár) - 2. miesto

S pozdravom

Robert Kulcsar

MÁJ

European Kendo Chanpionship - Budapešt, Maďarsko
V dňoch 11. až 14. mája 2017 sa zástupcovia Slovenskej Kendo Federácie zúčastnili na majstrovstvách Európy 2017 v Kendo, v Maďarskej Budapešti. EKC 2017 sa zúčastnilo 44 krajín, z toho 40 krajín so svojím teamom. Skoro 700 účastníkov a 450 súťažiacich. Slovensko reprezentoval Team v zložení: Miroslav Skyba, Karol Ištok, Martin Žabka, Michal Trochta, Michal Jakubčo a Filip Sepeši s podporou Rastislav Pazdernatý, Miroslav Mihalovič, Ján Sepeši a Alexey Paschcenko.
Nastupovali v dvoch kategóriách muži team a muži individuál. V teamových zápasoch sme podľahli Luxembursku v pomere 2:1 ( 2 remízy, 2 prehry a 1 výhra ), následne Turecký team, ktorý bol veľmi dobre pripravený, nás porazil s jasným prehľadom. V individuálnych súbojoch to bolo tesné, ale ukázalo sa, že chýbajúce skúsenosti sa nedajú nahradiť. Všetky výsledky sa dajú nájsť na tomto LINKU .

S pozdravom

Miroslav Skyba

Jarný Iaido Seminár - Mošovce, Slovensko
Jarný Iaido Seminár v Mošovciach je už po mnoho rokov miestom stretnutia Iaidoka s cieľom rozvíjať sa pod vedením kvalitných učiteľov a absolvovať skúšky. Aj tento ročník viedol Victor Cook sensei, podporovaný Tony Devine senseiom.
Primárna myšlienka bola zamerať sa detailne na jednotlivé ZNKR kata. Sensei zdôrazňoval, že do cvičenia je potrebné pridať niečo zo seba, oživiť kata a nie len nasledovať text z knižky. Dokonalé ukážky Tony senseia a porobné vysvetľovanie Cook senseia nás posúvali vpred.
Seminárovú časť sme uzavreli veľkým enbu, keď svoje schopnosti predviedli postupne všetci iaidoka po skupinách vytvorených podľa stupňov. Nasledovalli skúšky od Open po 3. Dan vrátane. Pod prísnym drobnohľadom komisie postupne zacvičili svoje skúškové kata všetci a potom už len v napätí čakali na výsledky.
Dobrá organizácia semináru, disciplinovanosť zúčastnených a vysoký stupeň motivácie boli aj tento rok zárukou kvality a veríme, že všetci zúčastnení si to poriadne užili.

S pozdravom

Robert Kulcsar

11. otvorené majstrovstvá Poľska v Iaidó a Džódó – Zawiercie, Poľsko
Traja tradiční reprezentanti Slovenska v iaidó a džódo, Adriana Nagyová a Marián Bartko z Hikari Dojo a Rastislav Turic z Meiyo Dojo si ako previerku svojej prípravy na nadchádzajúce Majstrovstvá Európy v džódó a iaidó zvolili silne obsadené otvorené majstrovstvá Poľska, kde sa stretávajú členovia viacerých úspešných reprezentácií európskych štátov. Tento rok to boli reprezentanti z Čiech, Anglicka, Španielska, Ukrajiny, Slovenska a samozrejme z hostiteľskej krajiny, Poľska. V jodo 8 tímov a 40 pretekárov, v iaido 16 tímov a 70 pretekárov.
Oba pred súťažné semináre viedli renomovaní európski učitelia:
Jock Hopson, 7. dan iaido kyoshi, 7. dan jodo kyoshi
Robert Rodriguez, 7. dan iaido renshi, 6. dan jodo renshi
Krzysztof Górnicki, 6. dan iaido renshi
Andrew Watson, 6. dan iaido renshi, 6. dan jodo renshi
Henry Schubert, 6. dan iaido renshi, 5. dan jodo
Harry Jones, 6. dan iaido renshi, 6. dan jodo renshi
Jodo
Podľa pravidiel Poľskej kendo federácie môžu byť v trojčlennom súťažnom tíme len členovia toho istého klubu. Ak niektorý z účastníkov tímovej súťaže nemá dostatočné množstvo pretekárov, musí byť tím len dvojčlenný. Je to pomerne veľká nevýhoda, pretože tak vlastne dvojčlenný tím daruje svojmu súperovi jedno víťazstvo. Na to, aby vyhral zápas potrebuje obidvoch súťažiacich natoľko kvalitných, aby každý z nich svoj zápas vyhral. Jedine tak sa dá postúpiť zo základnej skupiny, prípadne pokračovať v KO. Na základe týchto pravidiel do tímovej súťaže nastúpilo Hikari Dojo len s dvoma členmi – Adrianou a Mariánom. A s neuveriteľnou bilanciou, keď obaja vyhrali všetky svoje zápasy postúpili až do finále, kde opäť každý z nich zvíťazil a tak porazili poľský tím Meishinkan B Poznaň celkovo 2:1 a stali sa Majstrami Poľska v jodo v kategórii tímy. Obaja pretekári sa následne zúčastnili súťaže v kategórii 3.dan, kde bez problémov postúpili zo základných skupín a neskôr postupovali aj v KO až do semifinále, kde na seba narazili. Po vyrovnanom boji do finále postúpil Marián, kde však prehral a obsadil tak druhé miesto. Rastislav Turic z Meiyo Dojo Vrútky nastúpil do súťaže 2. danov úspešným postupom zo základnej skupiny. Následne sa prebojoval až do finále, kde sa stretol s poľskou jodistkou, ktorá už bola nad jeho sily a tesne prehral.
Iaido
Keďže vyššie popísané pravidlo o tímovej súťaži platí nie len pre jodo, ale aj pre kendo a iaido, do tímovej súťaži v iaido opäť za Slovensko nastúpilo len Hikari Dojo v dvojčlennom zložení – Adriana a Marián. A opäť, ako aj v jodo, tak aj v iaido ukázali aký silný tím dokážu vytvoriť. Zo základnej skupiny síce po jednej prehre postúpili z druhého miesta, ale potom už nenašli žiadneho premožiteľa a vo finále sa stretli s tímom Meishinkan Poznaň, ktorý porazili 2:1 a aj v iaido sa stali Majstrami Poľska v tímovej súťaži. Adriana a Rastislav potom nastúpili v silne obsadenej kategórii 3. danov, kde obaja bez zaváhania postupovali až do semifinále, kde sa obaja slovenskí reprezentanti stretli v priamom boji. Víťazne z neho odišla Adriana, ktorá ani vo finále nenašla premožiteľa a stala sa Majsterkou Poľska. Mariánovi sa v kategórii 4. danov nedarilo podľa jeho predstáv a po postupe zo skupiny sa zastavil vo štvrťfinále. Okrem jednoznačného úspechu všetkých troch slovenských reprezentantov je potrebné vyzdvihnúť vysokú úroveň organizácie podujatia, ktoré bolo na úrovni organizácie Majstrovstiev Európy a ďaleko prevyšovalo iné lokálne súťaže, ktoré sa snažia byť neoficiálnymi majstrovstvami tej ktorej krajiny.

Výsledky:
Jodo:
Tímy: Hikari Dojo Košice (Adriana Nagyová, Marián Bartko) – 1.miesto
2.dan: Rastislav Turic – 2.miesto
3.dan: Marián Bartko – 2.miesto
Adriana Nagyová – 3.miesto
Iaido:
Tímy: Hikari Dojo Košice (Adriana Nagyová, Marián Bartko) – 1.miesto
3.dan: Adriana Nagyová – 1.miesto
Rastislav Turic – 3.miesto

Marian Bartko

JÚNJÚL

2. Nozomi jodo seminár - České Meziříčí
Koncom júla športový klub Nozomi Dojo zorganizoval už druhý ročník jodo seminára so skúškami po 1. kyu pod vedením Mariána Bartka z Hikari Dojo Košice. Tento rok sa cvičenia zúčastnili priaznivci jodo z viacerých českých klubov, takže o pestrosť v skúsenostiach a cvičení nebola núdza. Po večernom cvičení v piatok a celodennom cvičení v sobotu prebehli v podvečer úspešné skúšky na stupne kyu. V skúšobnej komisii zasadli tri skúsené Sandany, Marián Bartko a Adriana Nagyová z Hikari Dojo Košice a Michal Kolísek zo Shinbukan Vyškov. V nedeľu cvičenie pokračovalo otvoreným tréningom Českej reprezentácie, ktorý bol jednou z posledných príprav pred nastávajúcimi Majstrovstvami Európy v Jodo. Je veľmi povzbudzujúce vidieť, ako sa členovia Slovenskej a Českej kendo federácie opätovne stretávajú na spoločnom cvičení a ako dva najvyššie technické stupne zo Slovenska pomáhajú nadšencom z Nozomi Dojo opätovne naštartovať Jodo v Čechách.

Marian Bartko

AUGUST

ABKF – Summer Iaido Seminar - Belgicko
V dňoch 18.-20.8. sa uskutočnil už 16.ročník iaido koryu seminára, na ktorom sa uskutočňujú skúšky po 5.dan. Seminár bol už tradične vedený japonskou delegáciou za asistencie európskych senseiov, so zastúpením 3 škôl. Sobota prebehla prípravou na skúšky, kde slovenskí zástupcovia cvičili v skupine 4. a 5.dan pod vedením skúseného japonského učiteľa Oda senseia. Sensei vyhlásil, že ľudia už majú byť na skúšky pripravení a tak sa prechádzalo len enbu. Sensei mal viacero kritických poznámok, Adrianu pochválil za najlepšie seky. Poobede prebehli skúšky, na ktorých sa zúčastnili aj dvaja slovenskí reprezentanti z Hikari Dojo. Nielen podľa skúšobných komisárov, ale aj ďalších divákov boli hikaristi najlepší a jednoznačne na skúškach dominovali. Marián Bartko sa stal prvým nositeľom 5.danu Iaido na Slovensku a Adriana Nagyová spravila 4.dan. Každodenná tvrdá a svedomitá práca Adriane a Mariánovi opäť priniesla skvelé výsledky. Obom gratulujeme.

Marian Bartko

SEPTEMBER

Toru Giga Cup - Česká Republika
Ako každoročne, aj tohto roku, sme sa zúčastnili 21.-24.9.2017 v Prahe podujatia Toru Giga Cup (TGC). Seminár aj turnaj sa uskutočnil pod záštitou pána Hiroshi Ozawu senseja (8 dan kjóši), ktorý viedol na tréningoch „kyu skupinu“. Pán Tsuneho Takatera sensej (8 dan kjóši), ktorý sa venoval skupine pokročilejších. Cvičenia sa okrem iného niesli aj v duchu opakovania základov. Napríklad aši-sabaki počas útoku na protivníka nesmú ani na okamih stratiť plynulosť a tým aj energiu nasmerovanú vpred. 120 účastníkov turnaja bojovalo v disciplínach: juniori, ženy, muži, muži - seniori nad 40 rokov. Za účasti takmer všetkých významných krajín. Zúčastnili sa aj majstri európy Francúzi. Víťazom v kategórii mužov sa stal tréner rakúskej reprezentácie Murakami. V senioroch kráľoval Jindřich Ziegelheim. Skúšok sa zúčastnili aj slovenskí kendisti, z ktorých uspeli na 1. kjú Karol Lehoczký z Jú Šin Kan Poprad. Ako prvý Slovák v histórii získal 4. dan líder košického Kai Šin Kanu Miroslav Skyba. Blahoželáme!

S pozdravom

Karol Istok

Návšetva Hachidan Kendo Senseiov - Slovesko
Po ukončení seminára a turnaja v Prahe sme mali česť privítať prvý krát japonských sensejov s ôsmym danom v SR. V Bratislave si prehliadli pamiatky v starom meste. Podvečer navštívili tréning bratislavského Furinkazan klubu, kde sa nechali strhnúť nasadením cvičencov a pridali sa do výuky. Na druhý deň si vzácna návšteva pozrela Lomnický Štít a tamojšiu hvezdáreň. Žiaľ počasie nám neprialo a vrchol štítu bol práve počas návštevy zastretý oblakmi. Sensejom sa však návšteva veľmi páčila a hodlajú sa ku nám vrátiť. O histórii Toru Giga Cupu si môžete prečítať TU.

S pozdravom

Karol Istok

Shinbukan Iaido Tai Kai - Česká Republika
23.-24.09.2017 sa v Prahe uskutočnilo už 6. Shinbukan Tai Kai.
Sobota, skvelý seminár pod vedením Victor Cook senseia, s cieľom hlbšieho pochopenia kata a celkového prístupu k cvičeniu, mal priblížiť účastníkom predovšetkým myšlienku, že je potrebné dávať do cvičenia srdce a seba samého. Individuálna súťaž formou Enbu Tai Kai od Mudanu po Yondan vrátane a tímová súťaž v súlade s EKF pravidlami boli na programe v neďeľu. Prvé na rade boli práve yondany aby následne mohli plniť povinnosti ako rozhodcovia pre nižšie stupne. Vysoký štandard iaidoka bol garanciou zaujímavých enbu a neskôr aj priamych zápasov v tímovej súťaži.

Výsledky slovenských účastníkov:

Mudan:
3.miesto - Katarína Szabóová (Shin Junsui Do)
Shodan:
1.miesto - Lucia Ferenčíková (Shinbukan Slovakia)
Sandan:
1.miesto - Oliver Lengyel (Shin Junsui Do)
Yondan:
3.miesto - Robbie Kulcsar (Shin Junsui Do)
Tím:
3.miesto - Shin Junsui Do (Szabóová, Lengyel, Kulcsár)


S pozdravom

Robert Kulcsar

European Jodo Chanpionship - Heildelberg, Nemecko
Štvorčlenná slovenská reprezentácia bola aj tento rok na Majstrovstvách Európy v Jodo viac ako úspešná. Po druhýkrát v histórii nastúpila v tímovej súťaži v zložení Marián Bartko, Adriana Nagyová, Erika Kulcsárová, všetci traja z Hikari Dojo a Rastislav Turic z Meiyo Dojo a hneď v otváracom zápase súťaže prekvapivo, ale zaslúžene zdolala viacnásobných majstrov Európy z Belgicka. Po vyrovnanom boji v semifinále a tesnej prehre s majstrami Európy zo Švédska vybojovala historicky prvú tímovú medailu a to bronzovú. V individuálnych súťažiach Erika Kulcsárová v kategórii Mudan nadviazala na úspechy Adriany a stala sa majsterkou Európy. Rastislav Turic vybojoval v kategórii Nidan bronzovú medailu. Úspech bol potvrdený skúškami, kde Erika Kulcsárová získala Shodan a Marián Bartko Yondan, čím sa stal nositeľom najvyššieho technického stupňa v Jodo pôsobiaceho na Slovensku. Všetkým športovcom gratulujeme za úspešnú reprezentáciu.

Marián Bartko

OKTOBER

Jesenný Iaido Seminár - Budapešť
Jesenný Iaido seminár ako záruka tvrdého tréningu a intenzívneo rozšírenia vedomostí ani tento rok nesklamal. Narozdiel od zaužívaného systému vedenia semináru japonskými učiteľmi, sa podujatie tentokrát uskutočnilo pod vedením Hunor Mihalik senseia. Netradičný pohľad na cvičenie, zaujímavé skupinové nácviky, práca v skupinách a mnohé iné postupy boli spestrením a umožnili venovať sa Iaido trochu inak ako sa to robí bežne. Všetkých dvanásť Zen Nihon Kendo Renmein kata bolo rozobratých do najmenších detailov. Systém miešaných skupín so zastúpením rôznych stupňov, rôznych krajín a najrôznejších dojo pod vedením Godan učiteľov bol spôsob akým sa vytrhnúť s každodenného cvičebného stereotypu a vyskúšať nové metodológie. Veľká vďaka všetkým zúčastneným za tento skvelý zážitok a motivačný boost do ďaľšieho cvičenia.

S pozdravom

Robert Kulcsar

Iaido Seminár - Budapešť
Už tradične sa v Budapešti koncom októbra, niekoľko týždňov pred Majstrovstvami Európy v Iaido, organizuje Iaido seminár pod vedením Patrik Demuynck Sensei, 7.dan Iaido Renshi. Aj tento rok bol seminár rozdelený do dvoch častí. Prvá časť v sobotu, otvorený seminár Seitei Iaido, na ktorom sa zúčastnilo viacero cvičencov z Maďarska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska. Zo Slovenska to boli už tradiční traja zástupcovia Hikari Dojo Košice – Marián Bartko, Adriana Nagyová a Erika Kulcsárová. Druhá časť semináru v nedeľu už bola uzavretá len pre členov Tamiya Ryu. Celý deň sa pod vedením Patrika Senseia cvičili koryu kata zo série Omote no Maki, pretože semináru sa zúčastnilo aj niekoľko nových členov Tamiya rodiny v Európe a to z Rumunska.

Marián Bartko

NOVEMBER

Iaido Koryu Seminár - Turčianske Teplice
Koryu seminár s V.Cook senseiom sa aj tento rok tešil vysokej účasti iaidoka z piatich rôznych krajím vrátane Anglicka, Poľska, Maďarska, Českej Republiky a samozrejme Slovenska. Seminár zahájil piatkový tréning určený pre vyššie technické stupne. Sobota prebiehala v rozdelení na dve skupiny, ktoré sa venovali Shoden a Chuden rade. Skupinu so zameraním na Shoden viedol osobne Victor Cook sensei a s Chuden nás potešil a zároveň potrápil Tony Devine sensei. Večerná sayanara párty pri pohári dobrého červeného vínka ponúkala možnosť porozprávať sa so senseimi a priateľmi. Nedeľa bola milosrdná k našim kolenám a strávili sme ju cvičením Okuden tachiwaza kata, ktoré oplývali zaujímavými kaiwaza. Tvrdá práca a bohatý program ponechali priestor aj množstvu otázok, čo mnohým pomohlo ozrejmiť si niektoré nejasnosti. Hlbšie pochopenie cvičenia Koryu kata, presnosť techník a predovšetkým myšlienka vložiť do cvičenia svoje srdce a niečo so seba samého, sensei ako obvykle opakovane zdôrazňoval.

S pozdravom

Robert Kulcsar

Jodo Seminár - Užhorod
Tretí novembrový víkend sa v Ukrajinskom Užhorode uskutočnil medzinárodný seminár jodo pod vedením Mariána Bartka, 4.dan jodo, z Hikari Dojo Košice. Zacvičiť si prišlo 12 jodoka z troch krajín: Ukrajiny, Ruska a Slovenska. Marián si so sebou ako výdatnú výpomoc priviedol aj dve majsterky Európy v jodo, Adrianu Nagyovú a Eriku Kulcsárovú, ktoré sa počas seminára aktívne zapojili nielen do cvičenia, ale aj učenia im zverených skupín. Veľký obdiv patrí všetkým, ktorí prišli a neváhali cestovať aj viac ako 16 hodín, aby sa na seminári zlepšili a naučili sa kata, ku ktorým sa ešte nemali ako dostať. Sú to ľudia, ktorí by mohli byť príkladom pre všetkých, ktorí si nevážia to šťastie, že v ich klube, alebo blízkosti sa nachádzajú skúsení učitelia, od ktorých je možné kedykoľvek čerpať vedomosti a inšpiráciu.

Marián Bartko

Národný Jodo Seminár - Košice
Po roku sa v Košiciach uskutočnil už tradičný Národný seminár jodo pod vedením Mariána Bartka, 4.dan jodo. Zišlo sa dvanásť cvičencov zo 4 klubov z Čiech a Slovenska. Hlavnou témou cvičenia bolo správne držanie tela shisei a dôkladné doržanie yaya a ma hanmi, ktoré sa počas cvičenia a nasadením bojového ducha častokrát v jodo deformujú. Seminár začal pol dňovým dôkladným cvičení kihonov - tandoku a sotai dosa. Neskôr sa ako príprava na skúšky pokračovalo prvými piatimi katami. Sobotný večer bol ako už tradične v znamení skúšok na stupne kyu. Slovenská kendo federácia sa rozrástla o jedno 1.kyu a dve nové 3. kyu. V nedeľu sa cvičili vyššie kata – Monomi, Rai-uchi a Seigan. Je potešujúce, že odkedy sa organizujú Národné jodo semináre, vzrástla úroveň tradičných účastníkov natoľko, že je možné ísť v jednotlivých technikách kihonov viac do detailov, čím sa zlepšujú aj samotné kata. Výsledkom toho je aj nedeľňajšie 3 hodinové cvičenie kata Ranai, ktorá je najdlhšou kata zo série ZNKR Seitei.

Marián BartkoDECEMBER

Jodo Open Training - Budapešt
Prvá decembrová nedeľa privítala Jodoka v hlavnom meste Maďarska slnečným mrazivým ránom. Štvorhodinové plánované cvičenie pod vedením Gábor Hábermajer senseia sľubovalo ďeň plný potu, driny ale predovšetkým zábavy pri precvičovaní základných kihonom ako Tandoku tak Sotai Dosa nasledovaných ZNKR kata podľa úrovne a vedomostí zúčastnených. Cvičenie počas celého stretnutia naberalo na intenzite, kata sa cvičili tvrdšie a s plným nasadením. Bola to skvelá príležitosť pre rôzne skúsených Jodoka ďalej si rozšíriť vedomosti, zdokonaliť techniky, opraviť chyby a vyskúšať si cvičenie s ľudmi mimo svojich dojo. Práve táto rôznorodosť otvárala obzory a prinášala nový uhol pohľadu na jednotlivé kata čo do techník tak načasovania pohybov.

S pozdravom

Robert Kulcsar


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME