SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2019


JANUÁR

Iaido seminár – Poznaň, Poľsko
Meishinkan dojo už po dlhé roky usporadúva začiatkom každého roka iaidó seminár v jednom z najväčších a najstarších miest Poľska pod vedením svojho senseia Takao Momiyama, 7.dan Renshi, ktorý je zároveň aj učiteľom slovenského Meiyo dojo. K dojo lídrovi z Meiyo dojo sa preto pripojili aj traja členovia Hikari dojo, ktorí si nenechali ujsť príležitosť stráviť víkend a nadobudnúť nové vedomosti od jedného z najaktívnejších učiteľov v Európe. Momiyama sensei nezabudol pripomenúť všetky zmeny a dôležité body, ktoré odzneli na minuloročných majstrovstvách Európy v Poľsku a ktoré sa vyžadujú hlavne na skúškach. Taktiež sa podelil o nespočetné množstvo užitočných cvičení, ktoré každý deň praktizuje vo svojom dojo, ale najmä o cenné poznatky od svojho učiteľa Ishido Shizufumi, 8.dan Hanshi, ktorého pravidelne navštevuje v Japonsku. Na konci seminára sensei podišiel ku každému účastníkovi a osobne sa poďakoval za vynaložené úsilie a tvrdú prácu počas obidvoch dní.

Adriana Nagyová

Jodo seminár – Budapešt, Maďarsko
Dvojdňový Jodo seminár pod vedením Jef Heuvelmans senseia do Budapešte prilákal množstvo Jodoka, ktorí prahli po nových vedomostiach a predovšetkým po možnosti si spolu zacvičiť. Sobota podľa očakávania začala precvičovaním kihonov formou tandokudosa a sensei pozorne sledoval každý pohyb a techniku. Praktickými ukážkami vysvetľovaľ dôležitosť najmenších detailov pretože len vtedy sú jednotlivé techniky funkčné. Opakovane vysvetľoval princíp minimálneho využívania sily. Precvičenie všetkých kihonov zabralo celé dopoludnie a poobede nás čakala odmena, ktorú predtavovalo cvičenie kata. Precvičili sme všetky nepárne kata a posledné hodiny dňa boli venované detailenému cvičeniu kata midaredome. Po sayonara párty v príjemnom prostredí sme v nedeľu pokračovali rýchlym zopakovaním kihonov a následne párnymi kata. Zvláštnu pozornosť sensei venoval cvičeniu kata ranai, ktorá bola výzvou pre nižšie aj vyššie technické stupne. Ani dve menšie zranenia neubrali jodoka na dobrej nálade.

S pozdravom

Ivan Vlasko

FEBRUÁR

MAREC

Medzinárodný Jodo seminár – Turčianske Teplice, Slovensko
Posledný marcový víkend sa v Turčianskych Tepliciach začala vytvárať tradícia medzinárodného semináru Jodo, organizovaného SKF pod vedením učiteľov z Japonska - Toru SAKAUE Sensei (8. Dan Jodo Kyoshi) a Roman WATANABE Sensei (6. Dan Jodo Renshi). Podujatia sa zúčastnili Jodoka rôznych technických stupňov zo Slovenska, Maďarska a Čiech. Náplňou semináru bolo cvičenie Seitei Jodo a zároveň aj obnovenie stabilného líniového cvičenia na Slovensku. Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že učitelia venovali svoj čas všetkým rovnako, nezávisle na technickej úrovni, ochotne vysvetľovali a odpovedali na otázky. Vytvárali veľmi priateľskú atmosféru, v ktorej sa nové poznatky ľahko vstrebávali. V zastúpení organizačného týmu by som chcel poďakovať všetkým zainteresovaným členom SKF za pomoc pri organizácii a zároveň účastníkom poďakovať za vynikajúci priebeh semináru a dôstojnú prezentáciu pred japonskými učiteľmi. SAKAUE Sensei pri svojom odchode vyjadril prianie navštíviť Slovensko aj na budúcu jar.

S pozdravom

Ivan Vlasko


APRÍL


MÁJ

Jarný Iaido Seminár – Turčianske Teplice, Slovensko
Je jar a tak sa Turčiasnke Teplice stávajú opätovne dejiskom Iaido semináru pod vedením Victor Cook senseia. Dva dni plné radosti z cvičenia, spoznávania seba samého, rozširovania si vedomostí, stretnutí s priateľmi ... Už tradične sme veľkú časť cvičenia venovali príprave na skúšky, ktoré sa konali v neďeľu poobede. V sobotu sme prešli takmer všetky kata ZNKR a tak v nedeľu doobedu už rozdelení na dve skupiny, skúškujúci a neskúškujúci, sme pracovali na detailoch svojho cvičenia. Nedelné doobedie malo vyvrcholiť postupným enbu všetkých zúčastnených. Takto nastúpili najskôr mudany, shodany ... až sme sa dostali k yondan a godan skupine. Zranenie ktoré sa prihodilo nech je ponaučením všetkým a pripomienkou, že Iaido a Budo všeobecne si vyžaduje našu maximálnu pozornosť v každej chvili cvičenia. Nasledovali skúškym, ktoré niektorým priniesli nový technický stupeň a iným pridali vrásku na čelo a čas na zdokonalenie sa pred ďalším pokusom.

S pozdravom

Robert KulcsarJÚN

3. Prípravný Tréning Iaido Reprezentácie – Turčianske Teplice, Slovensko
Už po tretí krát sa iaidoka z Fatra, Shinbukan a Shin Junsui Dojo stretli v príjemnom pristredí útulného Fatra Dojo aby pokračovali v príprave na nadchádzajúce EIC. Tradíciu spoločných cvičení sme zaviedli už v minulom roku a s radosťou v nej pokračujeme. Tentokrát sme cvičenie doobedu venovali Iaido so zameraním na skúškové body a "čarovné" slovíčka, ktoré majú pomôcť pripomenúť si podstatné veci v rámci kata. Rozdelení na dve skupiny sme celé doobedie tvrdo pracovali a tešili sa na zaslúžený obed. Poobedná časť bola pre spestrenie a lepšie pochopenie "maai" venovaná cvičeniu Jodo.

S pozdravom

Robert KulcsarJÚL


AUGUST

Iaido a Jodo Seminár k 40. Výročiu Pôsobenia Ishido Senseia v Európe – Eindhoven, Holandsko
40 rokov vytrvalej práce a odovzdávania vedomostí, áno práve tomuto míľniku bolo venované podujatie v Holandskom Eindhovene. Ishido sensei po desaťročia navštevuje Európu aby napomáhal Budoka v napredovaní. Ani tentokrát tomu nebolo inak a Ishido sensei pricestoval v sprievode významných učiteľov zvučných mien. Pricestovali s ním senseii: Morita, Matsuoka, Oshita, Kinomoto, Morishima a to menujem len hachidany. Okrem, toho pricestoval aj Ishido Kotaro sensei, syn a pokračovateľ línie. Podujatie bolo rozdelené na 2 základné časti, 2,5 dňa sa cvičilo Jodo a 2,5 dňa Iaido. Nabitý program zahŕňal pre obe bojové umenia precvičenie ZNKR kata, Koryu, Tai Kai a aj Shinza. Iaidoka a Jodoka z celej Európy zaplnili obrovskú halu a 5 dní plné námahy a potu trávili prácou na sebe samých. Slovensko bolo reprezentované zástupcami zo Shinbukan a Shin Junsui Dojo. Práve takéto veľké eventy dávajú možnosť budovať našu komunitu a vytvárať dlhoročné priateľstvá.

S pozdravom

Robert Kulcsar


SEPTEMBER

Shinbukan Iaido Tai Kai – Praha, Česká Republika
Ďalší ročník obľúbeného Tai Kai v Prahe so zastúpením troch Dojo z SKF. Shinbukan Bratislava, Fatra Dojo a Shin Junsui Dojo sa už tradične zúčastnili semináru a súťaže vedenými senseiom Victorom Cookom. Prvý ďeň bol ako vždy venovaný ZNKR Iaido kata so zameraním na dôležité body, ktoré rozhodcovia a skúšobný komisári obzvlášť sledujú a na základe ktorých robia svoje rozhodnutia. Neďelná súťaž tradične začala zápasom yondanov aby následne pokračovala od nižších stupňov nahor. Vyvrcholením bolo veľmi pekné a inšpirujúce enbu godanov. Záver súťažnej časti podujatia patril tímovej súťaži.

Výsledky:

Katgória Mudan:
3. miesto Gabriel Kidon (Shin Junsui Do)

Katgória Shodan:
3. miesto Katarína Szabová(Shin Junsui Do)

Kategória Sandan:
2.miesto Oliver Lengyel (Shin Junsui Do)

Kategória Yondan:
2.miesto Robbie Kulcsár (Shin Junsui Do)

Súťaž Tímov:
3. miesto Fatra Dojo a Shin Junsui Do

S pozdravom

Oliver Lengyel


18. Majstrovstvá Európy v Jodo – Zawiercie, Poľsko
Slovenská reprezentácia, zložená len zo štyroch členov Hikari Dojo – Adriana Nagyová, Erika Kulcsárová, Marián Bartko a Tomáš Podhorec, dosiahla na Majstrovstvách Európy významný historický úspech. Svoju štvrtú účasť v súťaži tímov dotiahla až do víťazného konca. Bez jedinej prehry získali zlatú medailu a stali sa majstrami Európy. Na predpoludňajšie víťazstvo v tímoch veľmi pekne nadviazala Erika Kulcsárová, ktorá si v súťaži jednotlivcov vybojovala v poradí už tretiu zlatú medailu.
Ďalší reprezentanti: Roman Watanabe, Ivan Vlasko, Kristína Kubálková
Členovia Hikari Dojo Košice dosiahli od svojej prvej účasti na ME v roku 2012 neuveriteľný úspech. Za posledných 8 rokov získali 13 medailí, z toho 7 zlatých. Veľká vďaka patrí najmä učiteľom Patrikovi Demuynckovi, 6.dan renshi a Andymu Watsonovi, 7.dan renshi, ktorí vytrvalo zabezpečujú kvalitu v tomto klube.
Na Majstrovstvách Európy úspešne zložili skúšky:
Kristína Kubálková – Shodan
Tomáš Podhorec – Nidan
Všetkým gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.

Marián Bartko


OKTOBER


NOVEMBER

26. Majstrovstvá Európy v Iaido – Atény, Grécko
Jedno z najväčších Iaido podujatí roka, EIC, sa tentokrát uskutočnilo v Aténach v Grécku. Štandardný priebeh, seminár, individuálna súťaž, tímová súťaž a skúšky na záver, odštartoval príhovorom Kusama Junichi sensei slovami: Iaido nie je o víťazstve či prehre, podstatným je fyzické a duševné sebazdokonaľovanie s cieľom stat sa lepším človekom, ktorý bude prospešný pre spoločnosť a ľudí okolo seba. Pod vedením delegácie ZNKR, senseiov: Kusama, Tanno a Nakamura sa iaidoka z 25 zúčastnených krajín prvý deň venovali ZNKR kata aby si následne druhý a tretí deň v súťaži zmerali sily a porovnali úroveň svojho Iai. V individuálnej súťaži sa Adriane Nagyovej podarilo získať zlatú medailu v kategórii yondan. V tímovej súťaži slovenslý tím postúpil zo skupiny z prvého miesta a vypadol v boji s Maďarskom tesne 2:1. Ďakujem všetkým reprezentantom za čas, prípravu, samotnú reprezentáciu krajiny a SKF ako organizácie. Verím že o rok v Srbsku budeme aspoň takto úspešní.

S pozdravom

Robert Kulcsar

Iaido Koryu Seminár – Turčianske Teplice
Prvý víkend po dušičkách sa niesol v znamení Koryu seminára v Turčianskych Tepliciach, pod vedením Victor Cook senseia (7. dan kyoshi) a Tony Devine senseia (6. dan). Sobotný program sa niesol s mottom – základy. Sensei kládol dôraz na základy, základné techniky a aj preto sme prvý deň cvičili shoden. U prevažnej väčšiny sa táto koryu rada hodí, keďže sa koryu už zvykne požadovať od skúšok na 2. dan. Na konci dňa sme prešli celý shoden, s výnimkou Junto a Batto. Sayonara party bola spojená s oslavou 40. výročia Shinbukanu v Európe. Sensei dostal tortu v tvare číslice 40 a tiež vzpomienkovú knihu, ktorá v sebe zahŕňa fotografie so senseiovej budo histórie. Ďalší deň sa niesol v duchu Okuden Tachiwaza kát. Sensei kladol dôraz na uvedomovanie si každej techniky, prečo robíme to, čo robíme. Nech to nie je len mávanie mečom, ale nech každý pohyb má zmysel. Druhá časť nedeľného semináru sa niesla v podobe Free Practice.

S pozdravom

Oliver Lengyel


DECEMBER


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME