SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2020

JANUÁR

8th Tomodachi no Iaido Keiko – Košice, Slovensko
Už ôsmy krát sa Košice stali dejiskom Tomodachi no Iaido Keiko, spoločného tréningu priateľov, semináru, o ktorom bez obáv môžeme povedať, že je tak trochu z iného súdka. Verný tradícii mal aj tohtoročný seminár svoju centrálnu tému, ktorú sa účastníci ako obvykle dozvedeli až na mieste. Skúšky. Téma vyvolávajúca najrôznejšie pocity, očakávanie, túžby, obavy, strach, radosť a mnohé iné, a práve o tom seminár bol. Skúmali sme samých seba, ako na nás táto stresová situácia pôsobí a ako sa s tým vyrovnať aby sme boli schopní ukázať naše najlepšie iaido. Gábor Hábermajer sensei poňal tému inovatívne a snažil sa nám počas dvoch dní poskytnúť nový uhol pohľadu, čo sa mu verím podarilo bravúrne. Okrem iného sme sa snažili vžiť aj do situácie skúšobných komisárov a vidieť ich stranu diania počas skúšok. Veľká vďaka patrí všetkým iaidoka ktorí prišli z blízka i ďaleka, za ich tvrdú prácu a odhodlanie pracovať na sebazdokonalení.

S pozdravom

Robert Kulcsar

FEBRUÁR

MAREC

APRÍL

MÁJ

JÚN

JÚL

Spoločný Iaido Training – Turčianske Teplice, Slovensko
Rok plný obmedzení a nedostatku podujatí v inak tak preplnenom kalendári iaido a jodo eventov nás učí predovšetkým trpezlivosti, vytrvalosti a priateľstvu. V tomto duchu dojo SKF pokračovali v započatej spolupráci a ich členovia sa stretli podľa zvyku vo Fatra dojo v Turčianskych Tepliciach na ďalšom z rady spoločných tréningov. Tentokrát nižší počet účastníkov neubral iaidoka nič na nasadení ani odhodlaní pracovať na svojich technikách a hľadať vo svojom cvičení cestu k zdokonaleniu. Celodenné cvičenie bolo rozdelené na dva tréningy s rovnakým zameraním, nájsť a pochopiť seba samého počas cvičenia kata.

S pozdravom

Robert Kulcsar

AUGUST

SEPTEMBER

Shinbukan Iaido Tai Kai - Praha, Česká Republika
Shinbukan Iaido Tai Kai je pre mnohých neodmysliteľnou súčasťou ročného zoznamu podujatí. Tentokrát to mal byť, a v konečnom dôsledku aj bol, významý ročník, ktorý ohlasoval 25. výročie učenia Victor Cook senseia v Českej Repulike. Žiaľ globálne okolnosti nedovolili pricestovať rade iaidoka a učiteľom a tak sa počet účastníkov zredukoval na iaidoka z domácej Českej Republiky, Poľska a Slovenska. Okrem iného zamrzelo že sa nemohli zúčastniť Cook sensei sám a ani Hábermajer sensei z Maďarska. Seminár, skúšky a tai kai bravúrne odviedli senseii: Vladimír Hyndrák, Pavel Balvín, Michal Kolísek, Adam Majchrzak a Pavla Štepánová.

Výsledky:

Katgória Mudan:
2. miesto Gabriel Kidon (Shin Junsui Dojo)

Katgória Nidan:
3. miesto Katarína Szabová(Shin Junsui Dojo)

Kategória Sandan:
1.miesto Oliver Lengyel (Shin Junsui Dojo)

Kategória Yondan:
1.miesto Robbie Kulcsár (Shin Junsui Dojo)

Súťaž Tímov:
1. miesto Shin Junsui Dojo

S pozdravom

Oliver Lengyel

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME