SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2008


DECEMBER

Majstvovstvá Európy 2008 v Iaido a Jodo sa uskutočnili v švajčiarskom mestečku Magglingen, v dňoch 1.12. - 6.12.2008.
V iaido sa zúčastnilo približne 200 súťažiacich a celkový počet zúčastnených krajín bol 23, vrátane Slovenska, ktoré reprezentovalo Hidari Iai Zen Do dojo Košice. V kategórii mudan Adriana Nagyová a v kategórii nidan Marián Bartko. Ich osobný cieľ - aspoň jeden postup zo skupiny, bol splnený. Mariánovi sa podarilo postúpiť zo skupiny, avšak vypadol až v eliminácii v boji o postup do štvrťfinále.
Taikai aj skúšok po 7.Dan vrátane sa samozrejme zúčastnili aj vzácni učitelia. Za všetkých len pár najvýznamnejších mien: KISHIMOTO Chihiro, Iaido Hanshi 8-Dan (Shimpanchó), ISHIDO Shizufumi, Iaido Hanshi 8-Dan, YAMAZAKI Takashige, Iaido Hanshi 8-Dan, TOMINAGA Shozo, Jodo Hanshi 8-Dan. Ostatní, ktorých som nespomenul mi prepáčia, avšak nesmiem opomenúť ešte jedného - Victor COOK, Iaido Renshi 7-Dan, nášho učiteľa.
Výsledky teamových súťaží. V iaido vyhrali belgičania a v jodo bol najúspešnejší švajčiarsky team. Individuálne výsledky jednotlivých stupňov nájdete na tomto odkaze.
Oficiálne fotky nájdete tu.


NOVEMBER

• Tohtoročný Iaido Ko-Ryu seminár bol vlastne voľným opakovaním toho minuloročného. A bol opäť pripomienkou, koľko toho ešte nevieme. A to je skvelé, veď načo hľadať koniec tam, kde nie je ?
Viacerí sme očakávali, že sa detailne prejde Shoden Omori ryu, ale nestalo sa tak. Sensei Cook nám v sobotu ráno oznámil, že praktika Okuden Tachiwaza techník nám napomôže v aplikácii plynulosti do cvičenia Sei Tei techník. Teoreticky to znelo zaujímavo. Horšia bola prax. Aspoň v mojom prípade určite. Postupne sme prechádzali všetky kata: "zajateckú" Yukizure, "zajateckú #2" Tsuredachi, "jedenástku" Somakuri (vrátane Shinbukan kai waza), "schodovú" Sodome, "polnočnú" Shinobu, "otočkovú" Yukichigai, "na ulici" Sodesuri Gaeshi, "popod bránu" Moniri, atď..... všetko cvičiť pekne plynulo, hlavne s uvedomením si, kde mám oponenta. Párové cvičenie s bokkenmi bude pre túto sériu nevyhnutné, sa mi vidí. :) V Okuden Tachiwaza sú celkovo veľmi prirodzené pohyby, skutočne vychádzajúce z reálnych techník zašlého samurajského obdobia. A tie naše slovenské prívlastky ktoré sme im dali, sú toho dôkazom.
No a ako už býva "dobrým" zvykom, s príchodom sensei-a, príde aj sneh. Veľa snehu. Na prvých dvoch fotkách máte dôkaz....


OKTÓBER

• Do strednej Európy po roku opäť zavítala významná osobnosť svetového Iaido, člen All Japan Iaido Federation committee - Yamasaki Masahiro (Iaido Hachidan Hanshi, MJER). A tak sme aj my mali možnosť nahliadnuť až ku koreňom Iaido, takpovediac, priamo od zdroja. Túto príležitosť sme využili zo Slovenska piati. Autumn Zen Ken Iaido Seminar sa uskutočnil 09. - 12. októbra 2008 v Budapešti. Bol rozdelený na dve časti: Seminár pre Dojo lídrov a Iaidoka od 3. Dan vyššie a „štandardný“ iaido seminár so skúškami po 2. Dan vrátane.
Ja som mal to štastie zúčastniť sa toho prvého. Vzhľadom na nízky počet účastníkov bol kontakt s týmto významným človekom veľmi blízky. Preberali sa zmeny v Sei Tei, ktoré boli dohodnuté na poslednom stretnutí AJIF commitee v Japonsku. Venovali sme sa do úplných detailov základným kihonom, sekom a nástrojom, ako toto všetko neustále zlepšovať. Hovorili sme aj o duchovnom pozadí a pôvode jednotlivých techník. Seminár bol skôr venovaný teoretickej rovine praktiky iai ako samotnému cvičeniu techník.
Na záver, si dovolím jeden postreh. Keď som tak počúval čo Yamasaki–sanghi hovoril, náhle som si začal uvedomovať, že som tieto slová už niekde počul... kan-kyu... kyo-yaku.. meri-hari... a veľa iného, bolo už vypovedané z úst Cook senseia. Preto, vážme si každej príležitosti cvičiť s ním a užívajme priehrštiami jeho vzácnych vedomostí.


SEPTEMBER

17. Toru Giga Prague Kendo Cup
Počas dní 11.-14. Septembra 2008 sa konal tradičný, už 17. medzinárodný kendo seminár a turnaj so skúškami po 3. dan vrátane v Prahe. Na tomto tradičnom podujatí sa stretlo cez 70 nadšencov, ako veteránov tak úplných začiatočníkov. Seminár sa konal počas prvých dvoch dní, nasledoval turnaj a posledný deň boli skúšky. Slovenských kendokov sa zúčastnilo 6. Zastúpené boli všetky kluby: traja z dojo FURINKAZAN, dvaja z HACHIDORI a jeden z CASSOVIA.
Aj tento rok zdobilo seminár svojou prítomnosťou množstvo vynikajúcich učiteľov:
Vedúci semináru: Shigeki Yamanaka (8. Dan)
Japonsko : Hiroshi Ozawa (7. Dan), Harushige Takano (7. Dan), Aki Suzuki (6. Dan)
Európa: Daniel Delepiere (7. Dan), Alain Ducarme (7. Dan), Terry Holt (7. Dan), Jörg Potrafki (7. Dan), Ryutaro Kamemoto (6. Dan), Andrzej Kustosz (6. Dan), Dieter Hauck (5. Dan)
Myslím, že s touto akciou sme boli všetci spokojní a čechom treba uznať výbornú organizáciu.
Na záver výborné fotky zo seminára.

• V moravskom Vyškove sa 13. a 14. septembra uskutočnil v poradí už druhý Iaido seminár, vedený Victorom Cookom (7.Dan Iaido Renshi). Seminár začal piatkovým "špeciálnym" programom na ktorom sa preberali detaily cvičenia. Ktoré ? Neviem, neboli sme tam :). Avšak, na druhý deň sme boli plne pripravený zničiť naše, po prázdninách lenivé, telá cvičením. Úprimne povedané stalo sa tak. Doslovne.
Prvý deň sa praktikovalo Sei Tei. Ako vždy, sensei dookola upozorňoval na dôležité detaily cvičenia, na ktoré stále zabúdame. Na môj vkus (a nielen môj) to bolo v sobotu pridlhé, ale stihli sme prejsť celé Sei Tei.
Na druhý deň sme sa rozdelili na tých čo šli na skúšky a tých čo nie. Tí čo nešli na skúšky sa venovali cvičeniu Ko-Ryu Shoden Omori Ryu. Osobne som sa dostal do málopočetnej skupiny Shodan/Nidan, ktorej sa osobne venoval sensei Cook. Veľmi prínosné doobedie!
Zo Slovenska sa seminára zúčastnili členovia Shinbukan Bratislava, Hidari Iai Zen Do Košice, Mitsugatana Dojo Trenčín. Ak som na niekoho zabudol, ospravedlňujem sa.


JÚL

• Počas piatich dní od 16. do 20. júla 2008 sa v Budapešti konal veľký medzinárodný kendo seminár so skúškami po 4. dan vrátane a 16. ročník Hungary Cup.
Ide o tradičné letné stretnutie nadšencov kendo, ktorých sa tento rok na seminári stretlo okolo 160. Seminár so skúškami boli počas prvých troch dní, od stredy do piatka. V sobotu bol turnaj jednotlivcov a v nedeľu turnaj tímov. Na seminári sa zo Slovenska zúčastnili dvaja kendokovia z bratislavského dojo FURINKAZAN. Pre obrovský počet účastníkov boli jednotlivé tréningy rozdelené na dve časti. Najskôr cvičila skupina „Kyu“, potom nasledovala skupina „Dan“.

Seminár viedla plejáda vynikajúcich učiteľov:
Dr. Toshinobu SAKAI, kendo 7. dan (Tsukuba University, Japan), Tetsushi ABE, kendo 7. dan (HKF), Uwe KUMPF, kendo 7. dan (DKB), Tibor BARANY, kendo 6. dan (HKF), Zsolt VADADI, kendo 6. dan (HKF), Shinichi ISHIKUBO, kendo 5. dan (RKA), Gábor ERDÉLYI, kendo 5. dan (HKF), Yuuhi NAKAZAWA, kendo 4. dan (BKF)

Vo štvrtok večer mal Dr. Sakai prednášku na tému „História kendo“. Dr. Sakai pôsobí na „Health, physical education and sport sciences, University of Tsukuba“ ako učiteľ a problematike kendo sa venuje profesionálne. Takže jeho prednáška mala vysokú úroveň. Trvala bezmála dve hodiny, ale počúvať by sme ho mohli oveľa dlhšie.
Seminár končil v piatok večer skúškami, na ktorých sa zúčastnilo asi 70 ľudí.
Na záver treba spomenúť dobrú organizáciu celého priebehu seminára a skúšok zo strany Maďarskej kendo federácie. My ako účastníci sme nepocítili žiadne problémy, a to napriek takému enormnému počtu účastníkov.
Fotky nájdete tu.

• V dňoch 4. – 7. júla 2008 zavítal na Slovensko významný anglický kendo učiteľ Mike Davis, 7. Dan Kendo Kyoshi. Bola to jeho v poradí druhá návšteva Slovenska.
Seminár sa uskutočnil v telocvični gymnázia v Turčianskych Tepliciach. Pozostával zo štyroch 3-hodinových tréningových jednotiek počas dvoch víkendových dní. Seminár bol zameraný na cvičenie techník vo dvojiciach – cvičili sme techniky od základných po pokročilejšie, časť tréningu bola venovaná kendo katám a vyskúšali sme si rozhodovanie zápasov.
Semináru sa zúčastnilo 23 kendokov, pričom nás svojou hojnou účasťou podporili priatelia z pražského Kacubó Kenrikai, za čo im patrí vďaka. Zopár fotiek z akcie a viac informácií je možné si pozrieť na stránke dojo Furinkazan Bratislava, ktorý sa postaral o zorganizovanie tohto seminára.
K sprievodnému programu návštevy senseia Davisa na Slovensku patrila prehliadka Banskej Štiavnice a návšteva mincovne v Kremnici.
Fotky nájdete tu.


MÁJ

Jarný Iaido seminár po dvoch rokoch Slovensko opäť navštívila silná zostava významných učiteľov zo skupiny ShinBuKan vedená naším senseiom Victorom Cookom (7.Dan Iaido Renshi). Spoločnosť mu robila jeho manželka Terry (5.Dan Iaido), majster Európy v Iaido Taikai Tony Devine (6.Dan Iaido) a senseiov dlhoročný priateľ John Piper (5.Dan Iaido). Nesmiem zabudnúť ani na Gábora Hábermajera (5.Dan Iaido), ktorý bol prizvaný ako člen skúškovej komisie spolu s ostatnými hosťami. Všetci učitelia prileteli 9.5.2008 a po spoločnom obede sme vyrazili do Blatnice, ktorá sa nachádza v krásnej Gaderskej doline.
Druhý deň ráno začal seminár zameraný na precvičenie všetkých kata zo Sei Tei Iai. Po skončení sme sa presunuli na sayonara party, ktorá netrvala tento rok príliš dlho. Aspoň sme sa v pohode mohli vyspať na skúšky, ktoré nás čakali na druhý deň. Tento rok sa konali po 3. Dan vrátane. Najväčší počet ľudí sa zišiel tento rok na Nidan. Čo je smutnejšie, pomerne málo ludí sa prihlásilo na Open. Verím, že budúci rok ich bude viac. Niektorí boli úspešní, iní zase nie. Ale tak to už v budó chodí, dôležité je, že nás každá takáto aktivita posunie výkonnostne dopredu a niektorí si možno aj vstúpia do svedomia (ako napr. ja) a začnú venovať viac času nikdy nekončiacej Ceste meča - Iaido.
Fotky nájdete tu.


MAREC

• Cez víkend v dňoch 14. až 16. marca 2008 sa v českom Hradci Králové uskutočnil kendó seminár a 6. majstrovstvá Českej republiky v kendó. Na seminári sa zúčastnilo cca 120 cvičiacich rôznych technických úrovní, od začiatočníkov až po členov národných reprezentácií. Preto boli účastníci seminára rozdelení do troch skupín: začiatočníci bez bógu, skupina s technickým stupňom do 1. kyu vrátane a napokon skupina od 1. danu vyššie. Zvláštnu skupinu tvorili český reprezentanti, ktorí sa pod vedením Potrafki senseia (trénera českého reprezentačného týmu) pripravovali na nadchádzajúce majstrovstvá Európy v kendó vo fínskych Helsinkách.
Význam seminára podčiarkovala účasť plejády významných učiteľov v zložení: Yamanaka Shigeki, Kyoshi 8. dan, Ozawa Hiroshi, Kyoshi 7. dan, Ninomiya Itaru, Renshi 7. dan, Hara Kenichiro, 7. dan, Potrafki Jörg, 7. dan, Fujieda Kazumasa, 5. dan
Samotný seminár začal v piatok večer 3-hodinovým tréningom. V sobotu sa pokračovalo dvoma 3-hodinovými tréningovými jednotkami. Večer sa konala rozlúčková party s bowlingovým turnajom.
V nedeľu doobeda prebehli 6. majstrovstvá Českej republiky v kendó. Pred samotným zahájením majstrovstiev bol vykonaný šintoistický obrad v podaní Hara senseia. Pre všetkých prítomných to bola zaujímavá skúsenosť, ktorá sa nevidí každý deň. Víťazkou ženskej kategórie sa stala Veronika Hlaváčková, víťazom zmiešanej kategórie sa stal Jan Cílek. Obaja sú z dojo Sandómon Praha. Seminár končil nedeľným poobedným 2-hodinovým tréningom, na ktorom sa cvičili kendó katy.
Slovensko bolo na seminári zastúpené siedmymi účastníkmi. Všetci sme si seminár pochvaľovali, či už po obsahovej alebo organizačnej stránke. Hold za zorganizovanie tejto akcie patrí hlavne domácemu Nozomi dojo Hradec Králové.
Zábery zo seminára a majstrovstiev je možné pozrieť si v sekcii fotogaléria.

• Maďarský Visegrád po roku opäť navštívil pán Victor Cook. Tentokrát bol seminár zameraný na Jodó. Súčasťou seminára boli aj skúšky po 1. Kyu vrátane. Celá akcia sa uskutočnila cez víkend 15. a 16. marca 2008.
Tu môžete pozrieť pár fotiek.


FEBRUÁR

• Cez víkend 2. a 3. februára 2008 sa v Košiciach uskutočnil Iaido a Jodo seminár pod vedením trojice učiteľov z bratislavského Shinbukan dojo: sensei Gabriel Banič (3.dan iaido, 2.dan jodo), Juraj Váňa (2.dan iaido) a Miloš Kováčik (3.dan iaido, 1.dan jodo).
Počas seminára sa budoka venovali Seit Tei Iai a Sei Tei Jo.
Vo fotogalérii vám prinášame fotografie z akcie.


• Počas februára sa vo východoslovenskej metropole diali zaujímavé podujatia pod názvom Mesiac japonskej kultúry.
Okrem Kendó turnaja, Iaidó a Ju-Jutsu seminára, ste mohli vidieť aj koncert Shakuhachi, bonsaje, kaligrafie, zazen, a veľa iného japonského... Na tomto odkaze môžete nájsť graficky veľmi vydarený plagát akcie.
Tu je priamy link na pár fotiek z Budó večera, ktorý bol súčasťou tejto akcie.
Kompletnú záverečnú správu môžete nájsť tu.


• V dňoch 7.2. až 13.2.2008 boli na hosťovaní vo viedenskom Matsumae Budocenter členovia IBU – International Budo University z japonskej provincie Chiba. Asi 30 kendokov pod vedením Makita senseia (8. Dan Hanshi) odcvičili štyri tréningové jednotky.
V nedeľu 10.2. boli okrem tréningu aj skúšky v kendo po 5. Dan vrátane.
Na troch tréningoch sa celkovo zúčastnili piati cvičenci zo Slovenska. Cvičenie si všetci pochvaľovali, nakoľko zacvičiť si so skúsenejšími súpermi je vždy cenná skúsenosť. Veľké pozitívum akcie je skutočnosť, že tréningy sú otvorené pre každého a bez poplatkov. Dostupná vzdialenosť medzi Bratislavou a Viedňou je tiež veľká výhoda.
Dúfame, že tradícia hosťovania IBU vo Viedni bude pokračovať aj v budúcnosti. Už teraz sa tešíme na budúci rok a veríme, že o rok pocestuje ešte početnejšia výprava zo Slovenska ako tento rok.end

| SPÄŤ |
HOME