SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2023

JANUÁR

Jodo Seminar – Budapešt, Maďarsko
Jodo seminár pod vedením Rene van Amesfoort senseia poskytol možnosť precvičiť si ZNKR jodo techniky a kata. Rene sensei sa zameral na technické detaily vybraných kata, zdôraznil nutnosť funkčnosti jednotlivých techník v kata a plynulý prirodzený pohyb. Seminár bol rozložený na piatkový večerný tréning a následne dva víkendové dni. Záverom semináru sa uskutočnili skúšky po 3.dan vrátane.

S pozdravom

Ivan Vlasko

FEBRUÁR

10th Tomodachi no Iaido Keiko – Košice, Slovensko
Tradične-netradičným by sa dal nazvať už desiaty ročník semináru v Košiciach. Keiko sa uskutočnilo opäť pod vedením Gábor Habermajer senseia. Program sa účastníci ako obvykle dozvedeli až na mieste. Bodnutie. Čo to je, v akom rozsahu ho v iaido využívame. Celý víkend bol venovaný práve tejto téme. Kládli sme si dookola tri základné otázky, čo sa deje bezprostredne pred bodnutím, ako bodáme a čo sa deje potom. Problematiku me rozobrali na pozadí ZNKR a Muso Shinden Ryu kata. Takto mali pokročilí aj začiatočníci možnosť hlbšie sa zamyslieť nad tým akým spôsobom sa tsuki uskutočňuje a aké devastačné následky na súpera také bodnutie má. Mali sme možnosť porovnať spôsoby bodnutia a hľadať paralely medzi ZNKR a Koryu. Ďakujem všetkým za vynaložené úsilie a podporu tejto tradície.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

MAREC

Jodo Skúšky na 6.,7. a 8. Dan – Tokio, Japonsko
Piatok doobeda 10. marca 2023 Celojaponská Kendo Federácia (AJKF) uskutočnila v Tokiu skúšky Jodo na 8.dan, 7.dan a 6.dan. Na 8. Dan sa z celého Japonska prihlásilo 30 ľudí - úspešný bol len 1, na 7.dan sa prihlásilo 60 ľudí, z ktorých úspešne dopadlo 13, a na 6.dan sa prihlásilo 105 ľudí, z ktorých skúšku úspešne zložilo 27. Skúšky boli prísne, zvlášť keď sa jedná o tieto vyšsie technické stupne. Dôraz bol kladený na presné vykonávanie Seitei Jodo kata a to na oboch stranách Uchi-dachi aj Shi-dachi. Mne osobne sa podarilo skúšky na 7. Dan úspešne zvládnuť na prvýkrát a tak Slovensku priniesť prvý 7.dan v histórii Slovenskej Kendo Federácie. Po skúškach v sobotu a nedeľu nasledoval seminár, kde bolo 345 účastníkov rozdelených do skupín podľa technických stupňov a precvičovane techník a kata.

S pozdravom

Roman Watanabe

Iaido Koryu Seminár a Taikai – Bydgoszcz, Poľsko
Počas druhého marcového víkendu (11.-12.3.2023) sa konal v poľskom Bydgoszczi koryu seminár spojený s koryu taikai organizovaný dojom Tsurukan . Zastúpenie mali učitelia troch ryu-ha: sensei Takao Momiyama 7. dan Iaido Kyoshi a sensei Adam Kitkowski 6. dan Iaido Renshi pre Muso Shinden-Ryu, sensei Lukasz Machura 6. dan Iaido pre Muso Jikiden Eishin Ryu a sensei Marcin Wojtasik 4.dan Iaido pre Suio-Ryu Iai Kenpo. V prvý deň sa konal koryu semiár v skupinách pod vedením jednotlivých učiteľov zakončený ich enbu, druhý deň odštartoval taikai v kategórii godan. Podujatia sa zúčastnilo cca päťdesiat ľudí z Poľska, Českej republiky, Rumunska a Slovenska. Úspech zaznamenala Erika Kulcsárová z Košíc, ktorá získala 1.miesto v kategórii Yondan a spolu s B. Wróbelom získali 1. miesto aj v tímovej súťaži.

S pozdravom

Erika Kulcsárová

APRÍL

El Clasico Iaido Seminár – Budapešt, Maďarsko
Seminár pod vedením Andy Watson a Claudio Zanoni senseia dostal toto kreatívne pomenovanie podľa obdobia, keď sa vo finále EIC (Majstrovstiev Európy Iaido) v kategórii rokudan (6.dan) klasicky stretávali práve títo dvaja skvelí iaidoka. Seminár začal už v piatok cvičením Muso Shinden Ryu koryu kata a pokračoval v sobotu a v neďeľu, keď iaidoka rôznych štýlov spoločne pracovali na zdokonalení svojich ZNKR kata. Senseii viackrát humorne poznamenali, že toto nie je obyčajný seminár, ale El Clasico a preto LEN dobré nie je DOSŤ dobré. Sústredili sa aj na najmenšie detaily a trpezlivo vysvetľovali jednotlivé kata, ich špecifiká a delili sa s nami o typy a triky ktoré by mohli pomôcť pre zvladnutie toho ktorého pohybu. Záverom bolo spoločné enbu senseiov už aj s Hunor Mihalik senseiom ktorý sa pridal k nedeľnej časti semináru.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

MÁJ

Jarný Iaido Seminár – Turčianske Teplice, Slovensko
Dvojdňový iaido seminár pod zvyčajným vedením Victor Cook senseia (7.dan kyoshi) za asistencie ostatných 6. a 5. danov zo Shinbukan línie opäť pritiahol iaidoka z Maďarska, Čiech a Slovenska. Prvý deň bol plne venovaný vybraným ZNKR kata s ohľadom na skúškové body, ktoré boli pre všetkých zúčastnených no určite najviac potešili tých, ktorých čakali skúšky hneď nasledujúci deň. Druhý deň sa pracovalo v skupinách. Skupina kandidátov na skúšky pokračovala v prípave ZNKR kata. Ostatné skupiny pod vedením 6. a 5. danov a dohľadom Cook senseia sa zdokonaľovali v koryu Muso Shinden Ryu. Poobede nasledovali skúšky a záver podujatia. Gratulujeme všetkým úspešným skúšaným a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

S pozdravom

Oliver Lengyel

XV. otvorené majstrovstvá Poľska v Jodo a Iaido – Raciborz, Poľsko
V poľskom Raciborzi sa (18.–21.5.2023) uskutočnili XV. otvorené majstrovstvá Poľska v jodo a iaido. Na podujatí sa zúčastnilo 75 súťažiacich zo 4 krajín (Poľska, Česka, Rakúska a Slovenska) v kategórii jednotlivcov a taktiež v teamovej súťaži. Hlavnú porotu tvorili sensei: Krzysztof Górnicki 6 dan Renshi, Adam Kitkowski 6 dan Renshi, Łukasz Machura 6 dan, Piotr Urbanek 6 dan. Vo štvrtok prebiehal seminár jodo pod vedením senseiov so zameraním na ZNKR kata a časť poobedia bola venovaná aj školeniu rozhodcov. V piatok sa konala súťaž a skúšky. Erika Kulcsarova získala v jodo súťaži 1. miesto v kategórii 3 dan/2 dan. V piatok poobede sa začal prípravný iaido seminár a seminár pre rozhodcov, v sobotu počas celého dňa prebiehalo taikai. V nedeľu sa na záver konal ešte druhý deň seminára so zameraním na body a odporúčania, ktoré si počas súťaže učitelia všimli a celé podujatie sa oficiálne ukončilo skúškami. Erika získala v kategórii 4 dan 2. miesto. K obom výsledkom jej týmto gratulujeme!

S pozdravom

Erika Kulcsárová

JÚN

Kóbukan Taikai a Seminár – Praha, Česká Republika
3.6.2023 sa uskutočnil neformálny turnaj Kendó. Pri cvičení tačiai (exhibičný zápas) v kategóriách 1.-7.dan si pretekári sami určovali ippony. Podujatie sprevádzal seminár od piatka večera do nedeľného obeda. Celého sa osobne zúčastnil prezident EFK Dieter Hauck, 7.dan. Samotné Taikai začalo ukážkou Ittórjú Mizoguči-ha, ktoré predviedli domáci organizátori Jana a Jindra Ziegelheimovi. Taikai sa osobne zúčastnil Jeho Excelencia veľvyslanec Japonska pán Suzuki Hideo. V záverečnej reči vyzdvihol úsilie a čas, ktoré rozvoju českého Kendó venujú manželia Ziegelheimovi. 7.dan, ktorý nedávno obaja dosiahli, je úspech pre ČR, ale aj pre celý stredoeurópsky región. S týmto tvrdením sme sa zhodli všetci slovenskí účastníci M.Skyba Kaišinkan KE, K.Ištok Júšinkan PP, M.Kerčak Trochta Furinkazan BA. Odniesli sme si nové skúsenosti a cenné pripomienky. Nikol Eichlerová 4.dan, ktorá sa zúčastnila Taikai, obdržala gratuláciu a poďakovanie nielen od Jany a Jindru, ale aj od veľvyslanca. Nikol vyhrala turnaj žien na ME 2023 v Beauvais FR. Je to vôbec prvé zlato pre české Kendó na majstrovstvách Európy!

S pozdravom

Karol Ištok

Majstrovstvá Slovenska Kendó 2023 – Radava, Slovensko
Piatkový večerný tréning bol zameraný na Jigeiko. Sobota bola hlavným dňom semináru. Na doobednom cvičení sme si obohatili naše vedomosti o kende. Po obede sme pokračovali ihon kendó katami, potom klasickými katami. Tréning sa plynule presunul na bogu keiko, po ktorom nasledoval ďalší program dňa, skúšky. Tento rok tak do radov Slovenských kendistov pribudli traja s 2. Kyu a jeden s 3. Kyu, ktorým gratulujeme! Tento úspech sa večer oslávil na sayonara párty. V nedeľu, posledný deň semináru, sa všetci doružova vyspatí zišli aby si zmerali svoje sily v turnaji. Majstrovstiev SR sa celkovo zúčastnilo 10 kendistov v 2 skupinách. Z víťazstva sa nakoniec tešil Michal RYBÁR, ktorý vo finále porazil Michala TROCHTU. Tretie miesto si vybojoval Jaroslav VILÍM. Fighting Spirit získal Adam RIŠIAN. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym, či pasívnym účastníkom. Za zorganizovanie podujatia Rasťovi PAZDERNATÉMU. Za skvelé vedenie tréningov Mirovi SKYBOVI. Vďaka patrí aj zahraničným účastníkom Vaškovi KACÍŘOVI zo San Mateo, California. Ďalej aj kamarátom z Prahy, ktorí pomohli rozhodovať Alessandrovi MALLUSOVI a Daniilovi KOPYTOVI.

S pozdravom

Karol Lehoczký

JÚL

9. ročník Muso Shinden Ryu Iaido Koryu seminár Kaneda Ichimon – Tokyo, Japonsko
V japonskej metropole sa dňa 2.7.2023 uskutočnil 9. ročník Iaido Koryu seminára zavŕšený Embu Taikai všetkých zúčastnených. Seminára sa zúčastnilo 25 žiakov Kazuhisa Kaneda Senseia (Iaido Kyoshi 8.dan). Seminár sa venoval Muso Shinden Ryu Koryu Kata.Shoden – Omori Ryu a Chuden – Hasegawa Eishin Ryu. Na záver prebehlo Embu Taikai Koryu Kata, kde Roman Watanabe (5. Dan Iaido) v kategórii 5. dan získal ocenenie ”Kaneda Masao Prize” za najlepšie Embu v tejto kategórii.

S pozdravom

Roman Watanabe

AUGUST

SEPTEMBER

Kanagawa Kendo Federation Kosshukai – Yokosuka, Japonsko
Erika Kulcsárová sa zúčastnila Kanagawa Kendo Federation Kosshukai, ktoré sa uskutočnilo 09.09.3023) v Yokosuka v Japonsku. Hlavné zameranie bolo na cvičenie ZNKR jodo kata a zmeny počas nástupu na jodo taikai zápasy. Podujatie prebvehlo pod vedením Otake sensei (Jodo Hanshi Hachidan).

S pozdravom

Erika Kulcsárová

30 rokov SKF – Poráč, Slovensko
15-17.09.2023 sa uskutočnila oslava 30. výročia založenia a existencie SKF. Poslaním SKF je okrem iného šírenie japonskej kultúry a vedomostí vo sfére bojových umení zastrešených organizáciou. Preto VV SKF rozhodol usporiadať v tento významný míľnik oslavu vo forme troch tréningov a gala banketu. V sobotu ráno sa poduajtie oficiálne začalo keiko Jodo pod vedením Roman Watanabe senseia a pokračovalo keiko kendo pod vedením Jidra Ziegelheim senseia. Večer prebehol slávnostný banket. Nedeľné ráno bolo vyhradené pre iaido keiko pod vedením Róbert Kulcsár senseia. Všetky keiko boli otvorené pre každého a tak mali jodoka, kendoka a iaidoka možnosť vyskúšať si aj ostatné bojové umenia.
Takto stručne by sa dali zhrnúť fakty z podujatia, myslím však že je potrebné doplniť aj to podstatné. Najdôležitejšou úlohou SKF je združovať ľudí, vytvárať a udržiavať toto spoločenstvo alebo komunitu jednotlivcov, ktorí vo svojom voľnom čase vynakladajú nezanedbateľné úsilie aby na sebe pracovali, aby sa zdokonaľovali v tom čo robia, aby ďalej odovzdávali svoje poznatky a skúsenosti. Preto oslava 30. výročia nebola oslavou organizácie ako takej, ale oslavou všetkých jej členov ktorí aktívne pracujú na jej pokračovaní. Veľká vďaka patrí všetkým ktorí si našli čas a podporili svojou účasťou toto významné podujatie.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

Shinbukan Iaido Taikai – Praha, Česká Republika
23.-24.09.2023 sa v Prahe uskutočnilo tradičné podujatie, Shinbukan Iaido Taikai. Ako býva zvykom, vedenia sa ujal Victor Cook sensei (Iaido Kyoshi Nanadan) a asistovali mu dvaja Rokudan inštruktori, Tony Devine sensei and Gábor Hábermajer sensei. Rozdelení do štyroch skupín sme pracovali na zdokonalení našich YNKR kata a celkovo našich schopností. Hlavným odkazom Cook senseia bolo, že všetky tri časti cvičenia iaido, keiko, shinza a taikai sú esenciálne a rovnocenne dôležité ak sa chceme stať dobrými iaidoka.

Výsledky taikai:
Tímová súťaž: Shin Junsui Dojo 3. miesto
Nidan kategória: 2. miesto place Barbora Kováčová , 3. miesto Gabriel Kidon

Kompletné výsledky nájdete tu: https://shinbukan.cz/category/vysledky-cs/

S pozdravom

Róbert Kulcsár

OKTOBER

21th EJC – Magglingen, Švajčiarsko
Aj na tohtoročných, 21. Majstrovstvá Európy v Jodo, ktoré sa odohrali vo Švajčiarskom Magglingene, sa pomerne úspešne zúčastnila reprezentácia Slovenskej republiky. Delegácia z Japonska tento rok pozostávala len z dvoch učiteľov. Opäť, ako minulý rok, to bol Fujisaki Koro sensei, hachi dan hanshi, a Hattori Tomoji sensei, hachi dan kyoshi. Prvý deň sa japonská delegácia zamerala na ukážky a správne cvičenie ZNKR jodo tandoku dosa, sotai dosa a dvanástim katám. Druhý deň prebehla súťaž v individuálnych kategóriách, kde Erika Kulcsárová v kategórii 3.dan zvíťazila. Tretí deň prebehla tímová súťaž, kde sa tím Slovenska prebojoval do štvrťfinále, kde tesne prehral s Veľkou Britániou, ktorá skončila celkovo na druhom mieste. Poobede sa uskutočnili skúšky od 1. danu až po 7. dan vrátane. Kristína Rusnáková zložila úspešne skúšky na 3.dan. Gratulujeme.

Marián Bartko

Kendo Seminár – Košice, Slovensko
V dňoch 13. – 15. októbra sa v Košiciach konal Kendo seminár pod vedením pána Tsuneho Takateru 8. Dan Kendo Kyoshi. Po úprave svojho cestovného plánu p. Takatera s doprovodom, ktorý tvorili p. Tetsuri Ishizaki 7. Dan Kendo Renshi a p. Jindřich Ziegelheim 7. Dan Renshi, pricestovali do Košíc už vo štvrtok 12.10. Vo štvrtok absolvovali tréning v miestnom Dojo. Tento tréning trval 3 hodiny a pozostával z 2 častí, prvá časť bola venovaná začiatočníkom a bola zameraná hlavne na Reiho, 2. časť bola venovaná pokročilejším a sústredila sa na Kirikaeshi a jeho využitiu pri cvičení Kendo. Hlavná časť seminára sa konala v piatok a sobotu, za účasti Kendoka -ov zo Slovenska, Maďarska a Poľska. Znovu sme sa venovali upevňovaniu základov, využitiu Kirikaeshi, Reiho, časť semináru sme venovali rozhodovaniu, časť Katám, samozrejme samotný zápas nesmel chýbať. Keďže sensei musel odísť v nedeľu skoro ráno. Nedeľnú časť seminára viedol Gyula Sohajda 5. Dan Kendo Maďarsko. Všetci zúčastnení vrátane učiteľov vyjadrili spokojnosť so seminárom, sensei vyslovil ochotu prísť znova na Slovensko.

S pozdravom

Miroslav Skyba

30th EIC – Mníchov, Nemecko
Tridsiate výročie majstrovstiev Európy v iaido sa uskutočnilo tentokrát v Mníchove v Nemecku. Iaidoka z celej Európy sa zišli aby zmerali svoje sily, ale predovšetkým aby sa ďalej vzdelávali a stretli s dlhoročnými priateľmi. Seminár a následne aj taikai prebehli pod vedením a dohľadom senseiov z Japonska. Nakamura sensei (iaido hanshi hachidan) a Kunikata sensei (iaido kyoshi hachidan) vynaložili maximálne úsilie pri výklade aktuálnych zmien jednotlivých ZNKR iaido kata. V individuálnej súťaži, všetci iadoka zo Slovenska postúpili do vyraďovacej časti, nakoniec bol najúspešnejším Marián Bartko, ktorý v kategórii Rokudan obsadil 3. miesto. V tímovej súťaži sa nám žiaľ príliš nedarilo a nepostúpili sme ani zo skupiny. Ako stále aj tentokrát sa EIC končilo skúškami po nanadan vrátane a Európu obohatilo hneď niekoľko nových Rokudanov a jeden Nanadan.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

NOVEMBER

Iaido Koryu Seminár – Turčianske Teplice, Slovensko
Koryu seminár Muso Shinden Ryu, po dlhšej prestávke opäť pod vedením Victor Cook senseia (Iaido Kyoshi Nanadan) pritiahol pozornosť približne 40 iaidoka zo 4 krajín. Sensei zvolil náročný program podujatia, prvý deň Okuden Suwariwaza a druhý deň milosrdne Okuden Tachiwaza. Oba dni senseiovi asistovali učitelia úrovne Rokudan, Tony Devine sensei, Gábor Hábermajer sensei a Gábor Galyas sensei. Kata svojou náročnosťou potrápili menej aj viac skúsených iaidoka. Mali sme možnosť vidieť aj viaceré kaewaza, ktoré slúžili jednak na spestrenie ale hlavne na rožšírenie našich obzorov a technických zručností. Zaobišlo sa to bez vážnejsích zranení a dve menšie ku ktorým došlo boli rýchlo zvládnuté. Hábermajer sensei po dohode s Cook senseiom krátko zdôraznil dôležitosť dodržiavania bezpečnosti pri cvičení a predovšetkým ako postupovať keď už k zraneniu dôjde.

S pozdravom

Oliver Lengyel

DECEMBER


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME