SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2022

JANUÁR

FEBRUÁR

MAREC

9th Tomodachi no Iaido Keiko – Košice, Slovensko
Po dvoch rokoch sme sa opäť vrátili k už rozbehnutej tradícii Tomodachi no Iaido Keiko. Už deviaty krát sa dojo v Košiciach naplnila, aj keď tentokrát menej iaidoka ktorí túžili po nových vedomostiach resp. si prišli oprášiť tie staré. Seminár bol opäť príležitosťou utužiť našu malú iaido komunitu, stretnúť priateľov a zacvičiť si spoločne. Oba dni boli venované výlučne ZNKR iaido kata so zameraním na detaily jednotlivých kata a v prípade vyšších stupňov na pochopenie scenára kata. Rozobrať kata na "drobné" a následne ju znova zložiť a pritom vynechať nežiadúce časti a pridať tie čo chýbali by pomerne presne vystihovalo priebeh hodín trávených pod vedením Gábora Hábermajer senseia.

S pozdravom

Robert Kulcsar

APRÍL

MÁJ

Iaido Keiko – Poprad, Slovensko
Na pozvanie Karola Ištoka členovia Shin Junsui Dojo vyrazili na cestu do Popradu. Jednodňové iaido keiko bolo zamerané na ZNKR iaido kata a nadväzovalo tak priamo na tématiku z Tomodachi no Iaido Keiko zo začiatku roka. Cieľom bolo odovzdať čo najviac vedomostí aby iaidoka z Ju Shin Kan Dojo v Poprade vedeli pracovať samostatne a rozvíjať svoje schopnosti. Kedže je naša spolúpráca dlhodobá nebolo sa kde ponáhľať a teda sme sa skôr sústredili na detaily. Tak sme ani neprešli všetky ZNKR kata ale to dobehneme nabudúce. Náročný deň vyvrcholil záverečnými enbu všetkých zúčastnených. Tu bolo skutočne vidno že nasadenie počas keiko a maximálna pozornosť priniesli ovocia a enbu boli veľmi pekné.

S pozdravom

Oliver Lengyel

JÚN

Kansai Jodo Taikai – Kansai, Japonsko
Kansai Jodo Federácia po troch rokoch opatrení spojenými s ochorením Covid-19 uskutočnila dňa 12.06.2022 Jodo Taikai pre oblasť Kainsai. Počet účastníkov presiahol čislo 120 ľudí z miest Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara a Wakayama. Súťažilo sa v kategóriách od 1. danu po 6. dan vrátane. Ambasádor SKF, Roman Watanabe sa podujatia zúčastnil a nastúpil do súťaže v kategórii 6. danov. Tu sa mu podarilo prebojovať až do finálového zápasu. Nakoniec získal druhé miesto a tým zopakoval svoj výsledok z roku 2019, keď vo finálopvom zápase bojoval s tým istým cvičencom z mesta Nara.

S pozdravom

Roman Watanabe

Iaido High Grade Seminar – Budapešt, Maďarsko
Maďarská Kendo Federácia získala poverenie zorganizovať tento úžasný event, ktorý je jedným z dvoch najväčších výročných iaido podujatí v Európe. Veľkým prekvapením bolo, že sa seminár uskutočnil opäť pod vedením učiteľov z Japonska. Kusama sensei a Yamazaki sensei (obaja hachidan hanshi ) počas dvoch dní intenzívne pracovali s európskymi iaidoka a ich snaha bola zameraná na zdokonalenie cvičenia ZNKR kata. Prioritou nebola sila, rýchlosť alebo razantnosť cvičenia, ale správne prevedenie a presnosť. Práve toto Kusama senseri dookola opakoval ako dogmu, ktorá by nás mala sprevádzať a prostredníctvom ktorej sa vieme zdokonaľovať v našom iai. Prominentný učitelia z Japonska ale aj Európy prilákali viac než 150 iaidoka, ktorí sa chceli jednak učiť a mnohí zároveň využiť príležitosť zúčastniť sa technických skúšok po 7. dan vrátane. Za SKF gratulujeme predovšetkým Gábor Hábermajer senseiovi ktorý získal 6. dan iaido a dlhé roky podporoval rozvoj iaido na Slovensku. Z členov SKF skúšky na 3. dan po veľmi peknom výkone úspešne zložil Ivan Vlasko.

S pozdravom

Robert Kulcsar

JÚL

AUGUST

SEPTEMBER

29th EIC – Modena, Taliansko
Po nútenej pauze sa iaidoka členských organizácií EKF zišli v Modene v Taliansku aby si 29. krát zmerali sily a rozšírili svoje vedomosti. Delegácia z Japonska v zložení senseiov Kusama, Yaamshibu a Kumeda sprevádzala účastníkov po celý čas a vynaložila maximálne úsilie pre rozvoj Európskeho iaido. Prvý deň bol venovaný detailom ZNKR iaido kata a ich precvičeniu. Druhý deň prebiehala individuálna súťaž. Matej Biroš získal ocenenie "Fighting Spirit" v kategórii mudan a Marián Bartko po zdolaní náročných súperov bronz v kategórii godan. Nedeľa bola venovaná tímovej súťaži kde SKF žiaľ tentokrát nemala zastúpenie. Majtrovský titul tímov získali tentorkát iaidisti z Fínska. Poobede prebehli skúšky od 1. po 7. dan vrátane. V Európe tak pribulo šesť nových 6. danov a tri nové 7. dany. Jedným z úspešných kandidátov bol člen SKF, Marián Bartko, gratulujeme.

S pozdravom

Robert Kulcsar

20th EJC – Stevenage, Anglicko
Po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou Covid sa v Anglickom meste Stevenage uskutočnili 20. Majstrovstvá Európy v Jodo. V delegácii z Japonska bola tento rok zložená z Fujisaki Koro sensei, hachi dan hanshi, Kojiro Koichi sensei, hachi dan hanshi a Murakami Naotaka sensei, hachi dan hanshi. Prvý deň sa japonská delegácia zamerala na ukážky a správne cvičenie ZNKR jodo tandoku dosa, sotai dosa a dvanástim katám. Druhý deň prebehla súťaž v individuálnych kategóriách, kde Erika Kulcsárová vo svojej kategórii zvíťazila, Adriana Nagyová získala ocenenie Fighting spirit a Kristína Rusnáková špeciálne ocenenie od japonskej delegácie Najperspektívnejší účastník majstrovstiev. Tretí deň prebehla tímová súťaž, kde sa tím Slovenska prebojoval do štvrťfinále a majstrovský titul získala domáca Veľká Británia. Poobede sa uskutočnili skúšky od 1. danu až po 7. dan vrátane. Adriana Nagyová zložila úspešne skúšky na 5.dan. Gratulujeme.

Marián Bartko

Majstrovstvá Slovenska v Kendo – Radava, Slovensko
V dňoch 23 – 25. septembra 2022 sa konečne po dvoch rokoch konal seminár a Majstrovstvá Slovenska v kendó. Napriek nižšej účasti sa seminár niesol v priateľskom duchu. Doobeda sme precvičovali techniky a vďaka dobrému počasiu sme mohli časť tréningu absolvovať vonku na tráve, kde sme si precvičili katy. Žiaľbohu sa tento rok nekonali technické skúšky a tak sme využili čas na keiko. V nedeľu sa konal vytúžený turnaj. Napätie a výkony gradovali a nakoniec sa v súboji o tretie miesto stretli Andrej Tyko a Martin Žabka. V boji o prvé, resp. druhé miesto, zápasili Karol Ištok a Michal Trochta. Zlato si nakoniec odniesol Karol Ištok, striebro Michal Trochta a bronz Martin Žabka. Cenu za bojového ducha získal Andrej Tyko. Na záver treba povedať, že napriek dvojročnej stagnácii išli výkony hore a aj v rozhodovaní vládla väčšia rozhodnosť a presnosť. Vďaka patrí všetkým zúčastneným.

S pozdravom

Rastislav Pazdernatý

OKTOBER

Iaido Keiko – Poprad, Slovensko
Prešlo pár mesiacov a opäť sme sa zišli v dojo v Poprade aby sme spoločne pracovali na rozvoji nášho iaido. Vzhľadom na vyšší počet účastníkov a rôzne úrovne schopností sme skupinu rozdelili na dve menšie. Začiatočnícku skupinu viedol Oliver Lengyel a pokročilejšiu som si zobral na starosť ja. Po skupinovej rozcvičke sme pokračovali už oddelene aby sme sa mohli viac prispôsobiť potrebám účastníkov. Menej pokročilá skupina sa sústredila na rozvoj základných techník a následne Oliver predviedol a vysvetlil niektoré kata ZNKR iaido. Zvyšok dňa potom iaidoka tieto kata precvičovali a snažili sa osvojiť si ich špecifiká. Pokročilejší sa celý deň zameriavali na implementáciu noviniek a zmien prezentovaných počas EIC 2022 Kusama senseiom. Toto bolo spojené s prípravou na technické skúšky, ktoré niektorých onedlho čakajú. Záver spoločného keiko vyvrcholil ako zvyčajne enbu všetkých zúčastnených. Ďakujem všetkým za výborne odvedenú prácu a preukázané maximálne úsilie.

S pozdravom

Robert Kulcsar

49th All Japan Jodo Taikai – Fujieda, Japonsko
Dnes, 16.10.2022, sa v meste Fujieda v prefektúre Shizuoka odohrali 49. celojaponské Jodo Taikai. Bol krásny slnečný deň a ja s Jodo partnerkou Oimatsu Miyuki san sme získali 1. miesto v skupine 6. dan. Ďakujeme všetkým učitelom, podporovateľom a aj všetkým súperom za skvelú príležitosť.

S pozdravom

Roman Watanabe

Shinbukan Iaido Taikai – Praha, Česká Republika
Trochu neskôr v roku ako obvykle, sme sa koncom októbra stretli v Prahe aby sme spätne oslávili 25 rokov, ktoré Victor Cook sensei venoval učeniu v ČR. Sobota prebehla klasicky zameraním sa na ZNKR kata. Cvičili sme v troch skupinách pod vedením Cook senseia, Devine senseia a Hábermajer senseia. Poobede prebehli skúšky po sandan vrátane. Za SKF môžeme byť hrdý na našich členov, ktorí boli všetci úspešní, Gabriel Kidon nidan a Lucia Ferenčíková, Katarína Szaboová a Peter Drengubiak sandan, gratulujeme. Večerná sayonara párty pre pozvaných hostí bola veľkou oslavou rokov úsilia Cook senseia. V nedeľu nasledovalo taikai, individuálna súťaž formou enbu taikai a tímová klasickým spôsobom.

Výsledky:

Katgória Nidan:
3. miesto Gabriel Kidon (Shin Junsui Dojo)

S pozdravom

Robert Kulcsar

NOVEMBER

Iaido Seminar – Budapešt, Maďarsko
Dvojdňový seminár s Claudio Zanoni senseiom (iaido nanadan kyoshi) v Budapešti sa niesol v komornom duchu s 18timi účastníkmi v prvý deň a 9timi v druhý. Toto dalo senseiovi priestor na veľmi individuálny prístup. Sobotňajšie keiko posunulo naše obzory vo vybraných ZNKR kata (1, 3, 5, 6, 8, 10, 11), keď sensei jednak zdôraznil hlavné body a zároveň poukázal na dôležitosť vrátenia sa aj k základným technikám. Druhý deň bol venovaný vybraným kata Muso Shinden Ryu. Koryu v podaní Zanoni senseia bolo proste úžasné a je krásnym príkladom toho kam sa dá tvrdou prácou dostať.

S pozdravom

Oliver Lengyel

DECEMBER


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME