SKF
| SPÄŤ |

AKTIVITY - 2016


JANUÁR

Ishido Cup, Iaido a Jodo Open Taikai - Utrecht
V Dňoch 23.01. a 24.1. 2016 sa konal v Sporthal Zuilen v Utrechte ďalší ročník jedného z najväčších európskych otvorených Taikai „ISHIDO CUP 2016“. Dvojdňový turnaj kde tradične prvý deň prebehol program Iaido a druhý deň program Jodo. Taikai, ktoré nesie meno Ishido Senseia tento rok privítalo Iaidoka a Jodoka z 11 krajín Európy a to: z Holandska, Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Ruska, Maďarska, Bulharska, Talianska, Francúzka, Švédska a druhý rok po sebe aj zo Slovenska. Hlavne pre kvalitne obsadené podujatie zo strany učiteľov, rozhodcov a silnú konkurenciu boli ochotný cestovať viac ako 1200 km traja Iaidoka a zároveň Jodoka z Meiyo Dojo Martin. Celému podujatiu „predsedal“ Chris Mansfield Sensei 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo, s pomocou: René van Amersfoort Sensei 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo, Takao Momiyama Sensei, 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo, André Schiebroek Sensei 7.Dan Iaido, 7.Dan Jodo, Patrik Demuynck Sensei 7.Dan Iaido, 6.Dan Jodo, Aad van de Wijngaart Sensei, 7.Dan Iaido, 6.Dan Jodo, Fay Goodman Sensei 7.Dan Iaido, 5.Dan Jodo, Edwin de Wit Sensei 5.Dan Iaido 7.Dan Jodo. Chris Mansfield Sensei otvoril Ishido Cup 2016, prečítaním posolstva priamo od Ishido Senseia, v ktorom zdôraznil hlavné piliera Iaido a Jodo, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj Taikai a jeho nezameniteľná úloha pri formovaní Iaidoka a Jodoka. Ishido Sensei všetkým poprial mnoho úspechov a opakovane prízvukoval že taikai nie je o medailách ale o porovnaní sa z najlepšími a v zvládaní stresu. Iaido a Jodo program boli rovnaké. Doobeda prebehol intenzívny 4-hodinový seminár s najnovšími informáciami k Seitei Iaido a Seitei Jodo, v skupinách podľa technickej úrovne kde každú skupinu mali na starosti minimálne 2 senseii so 7.Danom. O 13 hodine sa v sobotu aj v nedeľu začínalo Taikai jednotlivcov a po skončení a vyhlásení výsledkov prebehli technické skúšky Iaido a Jodo po 3.Dan vrátane.

Výsledky slovenských Iaidoka a Jodoka na Ishido Cup 2016, Utrecht, Holansko Iaido:
Shodan
Marcel Pinter 1. miesto
Nidan
Rastislav Turic 2. miesto
Jodo:
Mudan
Marcel Pinter 1. miesto
Michal Smolnický 2. miesto
Shodan
Rastislav Turic 3. miesto
Marcel Pinter spravil skúšky na Shodan Jodo Rastislav Turic spravil skúšky na Nidan Jodo.
Na záver by som touto cestou chcel poďakovať Holanskej Kendo Federácii za perfektnú organizáciu, všetkým Sensei-om za trpezlivosť, odovzdané informácie, schopnosti a všetkým zúčastneným Iaidoka a Jodoka. Zároveň by som chcel poďakovať zástupcom Meiyo Dojo za dôstojnú reprezentáciu nielen svojho Dojo ale aj slovenského Iaido a Jodo.

S pozdravom

Rastislav Turic

FEBRUÁR

4th Tomodachi no Iaido Keiko - Košice
Opäť prešiel rok a nastal čas na ďalší seminár v Košiciach. Seminár priateľstva, ktorého prvotnou myšlienkou je upevňovanie vzťahov medzi iaidoka. Už po štvrtýkrát sme sa stretli spoločne v dojo, aby sme cvičili, potili sa a tvrdo pracovali na zdokonalení nášho iai. Už tradične sme sa v sobotu ráno stretli v priestoroch telocvične, kde napriek skorému rannému vstávaniu vládla príjemná atmosféra príprav a očakávania. Hábermajer sensei nás v dobrej nálade už druhý rok po sebe prekvapil zaujímavým cvičebným konceptom. No prekvapenie neprišlo len zo strany senseia, keďže spestrením bol aj fakt predĺženia keiko na dvojdňové cvičenie. Ako každý iný seminár aj tento začal rannou rozcvičkou zameranou na popreťahovanie si ešte zaspatých končatín. Po samotnej rozcvičke nasledoval program, ktorý bol pre každého určite prekvapením a zároveň príjemnou zmenou oproti bežným seminárom. Bokuto, bokuto, bokuto...ozývalo sa medzi štyrmi stenami. Koncept bol zameraný na precvičenie všetkých kata s reálnymi súpermi. V desiatej kata napríklad, kde sú súperi štyria to bolo rozhodne prínosné aj keď miestami zábavne chaotické. Tento spôsob precvičovania nám výrazne pomohol pre lepšie pochopenie maai, teda vzdialenosti medzi nami a súperom. Vzdialenosti, keď sa súper nachádza buď oproti nám, pri nás alebo aj za nami, kedy a kam sa pohybuje, kedy kam presúva a kam smerujeme naše seky a bodnutia. Bola to tá reálnosť, ktorá pri súperovi, ktorého si len predstavujeme, chýba. Avšak to so sebou prinieslo aj isté riziká, v každom jednom pohybe, ktorý sme vykonali sme museli byť maximálne obozretní a sústredení. Keďže rana bokutom po hlave či akejkoľvek inej časti tela ( myslím tým špeciálne na koryu kata ryuto :) ) nemusí byť práve tou najpríjemnejšou spomienkou z inak radostného precvičovania iaido. A to si človek myslí, že je takmer nemožné sa zraniť pri iaide. Omyl, opak je pravdou, keď človek chytí do ruky drevený meč. A potom je tu ešte stále problém s koordináciou. Áno, je jednoduché cvičiť tie isté kata stále v tom istom smere, ale príde moment, kedy máte na zemi polepené pásky pred sebou štyroch súperov a Vy zrazu netušíte kam sa otočiť, nieto ešte kam seknúť. Áno, presne vtedy si človek uvedomí ako jednoduché je zraniť sa pri iaido a koľko pozornosti si cvičenie vyžaduje. Teda čo bola hlavná podstata učenia senseia? Tento krát to boli tri základe základné piliere cvičenia každého iaidoka a to:

• Maai
• Shisei
• Ki Ken Tai no Ichi

Teda: Vzdialenosť, držanie tela a telo a meč sú jedno.
V duchu spolupráce a priateľstva pokračoval seminár aj v nedeľu až do momentu, kedy opäť prišiel ten neobľúbený čas lúčenia sa, sprevádzaný pocitom nádeje a radosti keďže vieme že príde ďalšie spoločné stretnutie, cvičenie a príjemne prežitý čas. Koniec koncov, veď o to ide v Budo ceste každému z nás.

P.S.: Sayonara party sa vydarila na jednotku, prežili sme skvelý večer a je už jedno na čo si pripíjate, hlavne že sme spolu :)

S pozdravom

Michal Kónya, Róbert Kulcsár


MAREC

Jodo Seminár Vyšehrad
Pomyseľný hlavný stan Vyšehradskej štvorky privítal marcový víkend 12.-13.03.2016 účastníkov ďalšieho skvelého podujatia v Budo svete. Jodo seminár pod vedením Gábor Hábermajer senseia (5. Dan Iaido, 5. Dan Jodo, 4. Dan Kendo) prilákal Jodoka z Maďarska aj Slovenska.
Pricestovali sme v piatok večer a po ubytovaní sa a stretnutí so senseiom sme pri veľmi dobrej večeri u „Kovács Bácsiho“ diskutovali program nasledujúcich dvoch dní. Počas večere v nás skrsla kacírska myšlienka a o ôsmej večer sme sa v úzkom kruhu stretli na prvom neoficiálnom tréningu, kde sme si prešli základné kihony a s veľkým nadšením sme pokračovali s kata. Prešli sme ich od prvej až po jedenástu. Po príjemných dvoch hodinách cvičenia sme pokračovali rozhovormi až do neskorej noci, alebo skôr do skorého rána.
Po spoločných raňajkách, keď sa stôl ohýbal dobrým jedlom nás čakalo Vyšehradské Dojo. Rustikálna architektúra ešte viac umocňovala silnú atmosféru, ktorá nás sprevádzala po celý víkend. Prezliekanie a rozcvička a už to šlo. Prešli sme si všetkých 13 kihonov, resp. 12 s tým že posledný dvanásty je obojstranný. Čo je na Jodo úžasné je fakt permanentného striedania partnerov v cvičení, takže sme mali možnosť cvičiť s každým. Práve toto výrazne obohatilo naše zážitky rozšírilo nám obzory cvičenia. Prvý deň sa veľmi rýchlo schýlil ku koncu a po poctivo odcvičených takmer šiestich hodinách sme unavení a spokojní opäť našli miesto pri našom obľúbenom stole u „Kovács Bácsiho“, dali si skvelú večeru vo fantastickej spoločnosti. Večer následne pokračoval a pri dlhých rozhovoroch, ľudovej tvorbe nových medzinárodných hudobných hitov, domácich koláčoch z dielne Kónya & Kulcsár sme sa ani nezbadali a skoré ranné hodiny nás dostihli.
Po ďalšej krátkej noci sme pokračovali v cvičení. Stihli sme si prejsť všetkými kata, až na výnimku dvanástej, ktorá pre nás začínajúcich Jodoka ostala zatiaľ nedosiahnuteľnou métou. Na záver semináru sme si precvičili skúškový systém Jodo a na rôznych úrovniach si ukázali čo sme sa počas víkendu dokázali naučiť a zlepšiť na svojom cvičení. Poslednou dvojicou boli Jodoka na úrovni Sandan a tu sme mali konečne možnosť vidieť aj dvanástu doposiaľ našim zrakom unikajúcu kata Ranai.
Dva dni prebehli ako voda a nastal čas na lúčenie a odchod. Nejako sa nám do toho nechcelo, víkend s priateľmi bol dokonalý a odchod je vždy ťažký, mám pocit že takto uzatváram všetky články, je to však úprimné a preto to sem patrí. To čo nás spája nás spojí opäť a tešíme sa teda na ďalšie semináre.

S pozdravom

Róbert Kulcsár


APRÍL

Jodo seminár Košice
V priebehu apríla sa v Košiciach uskutočnil medzinárodný jodo seminár pod vedením zahraničných učiteľov. Na pozvanie Hikari Dojo Košice prišli sensei z Anglicka - Andy Watson a Harry Jones, obaja nositelia 6. danu v jodo Renshi a 6. danu v iaido.
Seminár sa začal už v piatok večer, kedy postupne dorazili jednotliví účastníci zo vzdialenejších destinácií a po ubytovaní sa stretli v centre mesta na spoločnej večeri. Všetci, ktorí prišli prvý raz do Košíc boli scenériou Hlavnej ulice očarení.
Samotné cvičenie sa však začalo až v sobotu ráno za účasti cvičencov zo šiestich krajín. Najväčšiu účasť mala delegácia z Poľska, potom nasledovali Slováci, Česi, Angličania, Maďari a svojou prítomnosťou prekvapil aj jeden Ukrajinec, spolu dvadsaťdeväť ľudí.
Oba seminárové dni prebiehali v znamení cvičenia Seitei jodo. Učitelia rozdelili účastníkov na dve skupiny podľa technických stupňov, čo vlastne znamenalo podľa pokročilosti ich cvičenia. Skupina s nižšími technickými stupňami sa venovala postupnému precvičovaniu prvých siedmich kata, pričom sa partneri pravidelne menili.
Skupina skúsenejších cvičencov sa venovala najprv nácviku všetkých dvanástich kata, potom sa však sústredila len na dvanástu kata Ranai. Vzhľadom na to, že je v sérii seitei jodo kata najdlhšia a úplne na konci, na pomerne veľa seminároch sa jej venuje menej pozornosti. Práve preto sme všetci uvítali možnosť prejsť si detailne niektoré body v tejto kata, ktoré neboli celkom jasné.
Oba náročné víkendové dni boli prerušené nie menej náročnou sayonara párty, ktorá sa tiahla až do neskorej noci. Ale aj napriek krátkej noci bolo na druhý deň všetkých dvadsať deväť cvičencov v plnej sile pripravených pokročiť vo svojom jodo.
Obaja Sensei nakoniec vyjadrili veľkú spokojnosť nad organizáciou seminára ako aj nad cvičením jednotlivých skupín. Všetci jednotlivci spravili v priebehu seminára viditeľný pokrok, za čo patrí vďaka hlavne učiteľom, ktorí trpezlivo ukazovali a vysvetľovali nejasnosti každej techniky.
Pevne veríme, že tento úspešný seminár je len začiatkom ďalšej medzinárodnej spolupráce vyznávačov tohto bojového umenia.

Autor: Marián Bartko

9th Open Iaido Tai Kai Budapešt
Na ďalšom ročníku neoficiálnych majstrovstiev Maďarska, pozostávajúceho zo semináru, samotnej súťaže a skúšok sa zúčastnili aj štyri dojo zo Slovenska:
Shinbukan Bratislava Meiyo Dojo Vrútky Shin Jun Sui Dojo Košice Hikari Dojo Košice

Seminár, súťaž aj skušky technických stupňov v posledný deň podujatia prebehli pod dohľadom a vedením senseiov Victora Cooka z Anglicka (Iaido 7. Dan kyoshi), Patricka Demuyncka z Belgicka (Iaido 7. Dan renshi) a Hunora Mihálika z Maďarska (Iaido 7. Dan renshi).
Súťaž prebiehajúca v troch kategóriách a trvala dva dni, pričom v sobotu prebehli tri individuálne kategórie a v nedeľu kategória tímov. Jedna kategória bola „čistá“ obsadená len stupňami Mudan, ďalšie dve boli kombinované, ako sme si to už na to v Budapešti zvykli. V kategórii 3. + 4.dan malo Slovensko troch zástupcov. Z dvoch poolov 3. danov postúpili do KO pavúka Adriana Nagyová z Hikari Dojo a Róbert Kulscár zo Shin Jun Sui Dojo. Z poolu 4.danov postúpil Marián Bartko, ktorý si v konečnom hodnotení vybojoval bronzovú medailu, aby po skončení svojej kategórie prešiel na stranu rozhodcov a pokračoval v súťaži týmto spôsobom. V kombinovanej kategórii 1. + 2. dan malo Slovensko až štyroch zástupcov ktorým sa podarilo túto kategóriu úplne ovládnuť. Všetci štyria bez problémov postúpili zo základných skupín a v KO systéme našli premožiteľov už len medzi zástupcami iných dojo zo Slovenska. Erika Kulcsárová z Hikari Dojo postupne vyradila Olivera Lengyela zo Shin Jun Sui Dojo, Rastislava Turica z Meiyo Dojo a vo finále aj Marcela Pintera z Meiyo Dojo. Slovensko si v tejto kategórii odnieslo všetky tri medaile. Posledná kategória ktorá bola v sobotu v poradí bola kategória Mudan, kde malo Slovensko len jediného zástupcu – Michala Kónyu zo Shin Jun Sui Dojo. Po veľmi pekných bojoch v základnej skupine si suverénnym spôsobom poradil so súpermi aj v KO a premožiteľa našiel až vo finále. V nedeľu súťaž pokračovala tímovými zápasmi. Slováci mali zastúpenie v troch tímoch, pričom dva boli kombinované s mudanmi z Maďarska. V konkurencii deviatich tímov sa do KO prebojovali dva slovenské tímy, zástupcovia Hikari Dojo, ktorí nakoniec obsadili tretie miesto a Shin Jun Sui Dojo, ktorí po peknom finálovom boji vybojovali striebornú medailu.

Celkovo naša krajina dopadla na tomto seminári veľmi úspešne :

Mudan kategória:
Michal Kónya (Shin Junsui Do) 2. Miesto

Shodan-Nidan kategória:
Erika Kulcsárová (Hikari Dojo) 1. Miesto
Marcel Pinter (Meiyo Dojo) 2. Miesto
Rastislav Turic (Meiyo Dojo) 3. Miesto
Oliver Lengyel (Shin Junsui Do) Fighting Spirit

Sandan-Yondan kategória:
Marián Bartko (Hikari Dojo) 3. Miesto
Adriana Nagyova (Hikari Dojo) Fighting Spirit

Tímová kategória:
Shin Junsui Do (Michal Kónya, Oliver Lengyel, Róbert Kulcsár) 2. Miesto
Yoarashi (Virag Gyurcsok, Adriana Nagyová, Marián Bartko) 3. Miesto

Všetkým úspešným gratulujeme

S pozdravom

Rastislav Turic


MÁJ

Spring Iaido Seminár v Mošovciach
Áno čítate správne, po niekoľkých rokoch sa toto tradičné podujatie vrátilo opäť do priestorov telocvične v Mošovciach, ktorá nás privítala obvyklým nádychom priateľstva. Bolo to ako skok v čase keď sa iaidoka z okolitých krajín zišli v hojnom počte, viac než 70 aby sa učili, spoločne trénovali a zdokonaľovali svoje schopnosti.
V tomto všetkom nám pomáhala hneď celá zostava skvelých učiteľov, ktorí neváhali a ochotne načreli do studničky svojich bohatých vedomostí aby uhasili náš smäd po vedomostiach a chtíč po ďalšom rozvoji. Victor Cook sensei bol ako zvyčajne hlavným učiteľom a v tejto neľahkej úlohe mu pomáhali a podporovali ho Tony Devine sensei, John Piper sensei, Gábor Hábermajer sensei a v neposlednom rade Gábor Galyas sensei.
Seminár začal krátkym príhovorom, ktorý bol pre niektorých možno trochu prekvapivý, ale o to dôležitejší pre uvedomenie si zodpovednosti voči sebe samým, voči našim učiteľom a voči našim žiakom. Cook sensei hovoril o celkovom prístupe k cvičeniu a ochote a schopnosti prijímať nové poznatky. „Tí ktorí sa nechcú učiť a chcú pokračovať v cvičení, ktoré je pre nich pohodlné, prosím, ale s týmito ľuďmi nemienim strácať drahocenný čas“. Slová tvrdé, no na mieste. Jednoznačne prispeli k zvýšeniu pozornosti všetkých účastníkov.
Postupne sme sa venovali všetkým kata sei tei iai s cieľom prebrať hlavné body jednotlivých foriem a zamerať sa predovšetkým na tie, ktoré bývajú pod drobnohľadom skúšobných komisárov a rozhodcov pri tai kai. Ako zvyčajne sme dostávali výborné rady a intenzívnu pomoc pri našej snahe implementovať novinky a zmeny do nášho cvičenia. Prvý deň skončil viac než úspešne a unavený sme sa pobrali ... no každý niekam inam, len aby sme sa nakoniec v hojnom počte stretli na kus reči s priateľmi a senseimi u nich v penzióne.
Druhý deň začínal tam kde prvý končil a dokončili sme sériu sei tei iai poslednými dvoma kata tejto rady. Nasledovalo voľné cvičenie keď sa každý mohol venovať svojim trýzniteľom, teda tým kata, ktoré nám idú najťažšie a na ktorých potrebujeme najviac zapracovať. Tak sa po dojo niesla spleť pohybov sei tei iai aj koryu kata. Toto platilo pre všetkých okrem tých iaidoka, ktorých čakali poobede skúšky. Títo dostali zvláštnu pozornosť a pred skúškami ešta pár cenných rád.
Senseiov čakala neľahká úloha, keďže sa na skúšky prihlásilo až 32 iaidoka, ktorí sa pokúšali dosiahnuť na nasledujúcu métu vo svojej iaido kariére, čakala ich tvrdá práca. Jemná nervozita, trochu strachu ale predovšetkým odhodlanie a nesmierna snaha boli nakoniec odmenené a na skúškach uspeli všetci, ktorí sa odvážili a predviedli svoje aktuálne schopnosti.
Samozrejme všetkým gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov pri napredovaní v nastúpenej ceste.

S pozdravom

Róbert Kulcsár

X.Otvorené majstrovstvá Poľska Iaido a Jodo, Zaweircie 2016
Na jubilejných X.Otvorených majstrovstvách Poľska Iaido a Jodo, ktoré sa konali v dňoch 19.-22. mája v meste Zawiercie v Poľsku, sa zúčastnili v Iaido a v Jodo dvaja zástupcovia Slovenska, z Meiyo Dojo Martin, Norbert Nagy v kategórii Mudan a Rastislav Turic v kategórii Nidan. Otvorené majstrovstvá Poľska Iaido a Jodo sú známe vysokou úrovňou organizácie, seminárov a kvalitných Taikai so silnou medzinárodnou konkurenciou. Nebolo tomu inak ani tento rok a účastníci zo siedmich krajín svojimi výkonmi len podtrhli stále sa zvyšujúcu úroveň Poľského šampionátu. Len pre zmienku, v každej kategórii Jodo a Iaido, okrem kategórie Mudan, bol minimálne jeden medailista z ME.
Celé podujatie bolo rozdelené do dvoch častí:
I.19.-20.5. Otvorené Majstrovstvá Poľska Jodo, II. 20.5-22.5. Otvorené Majstrovstvá Poľska Iaido.

I. Otvorené Majstrovstvá Poľska Jodo.
Prvý deň, štvrtok, začal seminárom ZNKR Jodo pod vedením:
Jock Hopson 7.dan Iaido Kyoshi, 7.Dan Jodo Kyoshi, UK
Robert Rodriguez 7.Dan Iaido Renshi, 6.Dan Jodo Renshi, FR
Andy Watson 6.Dan Iaido Renshi, 6.Dan Jodo Renshi, GB
Henry Schubert 6.Dan Iaido Renshi, 5.Dan Jodo, DE
Adam Kitkovski 5.Dan Iaido, 5.Dan Jodo PL.
Tradične kvalitný seminár s aktuálnymi informáciami k technikám, v dvoch blokoch po 3 hodiny. V piatok doobeda prebehlo Taikai tímov ktorého sme sa nezúčastnili a následne Taikai jednotlivcov, kde Norbert Nagy v kategórii Mudan, v štvorčlennom poole prvý zápas vyhral, dva zápasy prehral a obsadil v poole 3. nepostupové miesto. Rastislav Turic skončil v kategórii Nidan na 3.mieste a zároveň obdržal Kantosho (Best fighting spirit).

II. Otvorené Majstrovstvá Poľska Iaido.
Organizácia klapala a tak ešte v piatok, po skončení technických skúšok po 3.dan, ako posledného bodu programu Jodo, sme stihli 4-hodinový seminár ZNKR Iaido.
Zostavu senseiov posilnili:
Krzysztof Gornicky 6. Dan Iaido Renshi PL a Tomáš Kyncl 5.dan Iaido, CZ. Prešli sme celé Seitei iai, znovu sme dostali aktuálne informácie o technikách s dôrazom na detaily a súlad s aktuálnym Seitei book-om. Sobota začala tímovou Taikai kde sa nám podarilo poskladať Československý tím v zložení Norbert Nagy Mudan, Jan Hora 1.Dan (Kensei Praha) a Rastislav Turic 2.Dan. Z poolu sa nám podarilo postúpiť s výhrou nad AMEJI zo Španielska a prehrou s Renshinkan A. z Poľska. V nasledujúcom KO zápase s tímom Kensei Praha sme prehrali 1:2. Norbert Nagy vo svojich zápasoch získal dve vlajky, Jan Hora jeden zápas vyhral, Rastislav Turic vyhral všetky svoje zápasy.
Hneď po skončení tímov začala taikai jednotlivcov. V kategórii Mudan kde bolo 24 účastníkov, Norbert Nagy postúpil z poolu a v prvom KO zápase prehral. V kategórii Nidan kde bolo 16 účastníkov Rastislav Turic skončil na 2.mieste. 10. Otvorené Majstrovstvá Poľska Iaido a Jodo sa skončili v nedeľu seminárom ZNKR Iaido a technickými skúškami po 3.dan. Touto cestou by som chcel pogratulovať a poďakovať všetkým účastníkom tohto Poľského šampionátu, pretože bez nich a ich výkonov, či už senseiov, rozhodcov, pretekárov a organizátorov by podujatie na takejto úrovni nemohlo vzniknúť.
Kompletné výsledky TU

S pozdravom

Rastislav Turic

JÚN

6. Kensei Iaido Taikai Praha
Tradičné, už 6. v poradí Kensei Iaido Taikai Praha 2016, ktoré malo „punc“ povinné pre reprezentantov ČR Iaido, privítalo účastníkov „saharskými“ teplotami cez 30 stupňov vonku, aj v telocvični.
Tento rok sa zo Slovenska zúčastnili 4 pretekáry z Meiyo Dojo Martin, a to:
Norbert Nagy Mudan kategória,Otto Lovás Mudan kategória, Marcel Pinter Shodan kategória a Rastislav Turic Nidan kategória. Po slávnostnom nástupe a príhovore riaditeľa Kensei Iaido Taikai, Tomáša Kyncla, 5.Dan Iaido z Kensei Dojo Praha, podujatie zahájilo Embu rozhodcov a následne sa rozbehla kategória 3. Dan, z ktorej pretekári s rozhodcovskými skúškami doplnili rozhodcov s 4. a 5. Danom. Taikai jednotlivcov v skutočne ťažkých teplotných podmienkach skončilo tesne poobede, pre nás s výbornými výsledkami.
Kategória Mudan (15 Iaidoka):
Otto Lovás postúpil s poolu, prehral v 1/8 finále, Norbert Nagy sa prebojoval do finále, kde nakoniec skončil na druhom mieste,
Kategória Shodan (6 Iaidoka):
Marcel Pinter postúpil s poolu, semifinále prehral a skončil na 3.mieste,
Kategória Nidan (14 Iaidoka):
Rastislav Turic so stratou jednej vlajky skončil na 1.mieste.
Po krátkej prestávke sa rozbehla súťaž tímov. Tento rok bolo prihlásených 16 tímov. Po pekných zápasoch tím Meiyo Dojo Martin v semifinále podľahol tesne neskoršiemu víťazovi Kensei Dojo Praha a skončil na 3. mieste. Na záver by som chcel poďakovať organizátorom, rozhodcom, pretekárom za vytvorenie výborného podujatia.

S pozdravom

Rastislav Turic

JÚL

Jodo seminár v Českém Meziříčí
Po prvýkrát v krátkej histórii jodo na Slovensku sa stalo, že bol najvyšší technický stupeň v jodo, Marián Bartko, pozvaný viesť seminár mimo územia Slovenska. Seminár bol organizovaný športovým klubom Nozomi Dojo, v ktorom sa vyučujú tradičné japonské bojové umenia kendo, iaido a jodo. Seminár začal „voľným cvičením“ v piatok 29.7. vo večerných hodinách. A pretože všetci učitelia jodo prízvukujú, že základom jodo sú kihony, celý večerný tréning bol venovaný tandoku dosa a sotai dosa, pričom skúsenejší jodoka poctivo pomáhali tým menej skúseným ako uchidachi. Hneď počas tohto cvičenia si bolo možné urobiť obraz o tom, ako kto poctivo pristupuje k cvičeniu základných techník. Seminár pokračoval v sobotu 30.7. počas celého dňa s krátkou obedňajšou prestávkou, aby sa veľmi nevychladlo. Sobota bola v doobedňajších hodinách venovaná hlavne cvičeniu kata podľa príručky Zen Nihon Kendo Renmei – Jodo. Vzhľadom na pomerne veľa začiatočníkov a nízkych technických stupňov sa kata preberali pekne od prvej. Aj pri tomto cvičení skúsenejší ako uchidachi pomáhali tým s menšou praxou zlepšiť svoje techniky a posunúť sa v tomto bojovom umení dopredu. Sobotňajšie cvičenie bolo v podvečerných hodinách korunované skúškami na technické stupne kyu. Skúšaní museli preukázať nielen čo si prešli počas seminára, ako tandoku dosa, či kata, ale museli aj odprezentovať teoretické vedomosti odpoveďami na otázky v písomnom teste. Pri niektorých museli načrieť skutočne veľmi hlboko do svojej pamäte, aby na ne dokázali odpovedať. Pri niektorých sa miestami aj pamäť ukázala nedostatočne hlboká. Dôležité však je, že po viditeľnom zlepšení všetkých účastníkov seminára počas cvičenia sa všetkým podarilo skúšky úspešne zložiť a obdržať o tejto udalosti certifikát. Pre viacerých to bol ich prvý technický stupeň v jodo. V nedeľu v mierne menšom počte prebehol otvorený tréning Českej reprezentácie s úmyslom doladiť formu pred jej, po dlhom čase ďalšom, vystúpení na Majstrovstvách Európy. V telocvični Sokol České Meziříčí, ktorú športový klub Nozomi využíva na cvičenie jodo a iaido sa na seminári zišli jodoka z viacerých športových klubov, v ktorých sa trénuje tradičné bojové umenie jodo. Z Čiech to boli iba členovia Nozomi Dojo a na chvíľu sa ako skúšobný komisár prišiel ukázať aj zástupca Shinbukan Praha. Zo Slovenska to boli členovia Hikari Dojo, Meiyo Dojo a Shinbukan Bratislava.

Autor: Marián Bartko

AUGUST


SEPTEMBER

Shinbukan Tai Kai Praha 2016
24.9.2016 je deň, kedy sa uskutočnil dlho očakávaný iaido seminár spojený s tai-kai súťažou. Seminár viedol ako obvykle Victor Cook sensei 7. Dan iaido kyoshi a pomáhali mu všetky 4. dany a vyššie. Iaidoka boli rozdelený do skupiniek
Mudan – John Piper sensei, Pavel Bavlín sensei, Pavla Sťepánová;
Shodan – Láďa Hyndrák sensei a Atila Várvizi;
Nidan – túto skupinu viedol Gábor Hábermajer sensei, Michal Kolísek sensei, John Stepien ;
Sandan – Tomáš Kyncl sensei a Miloš Kováčik.
Plán na prvý deň semináru bol všetkým jasný už pred príchodom do dojo. Prešli sa všetky kata Sei Tei Iai, s dôrazom na skúšky a súťaže. Na úvod druhého dňa sme si prešli zvyšné kata, ktoré sme nestihli v sobotu, a to Juiponme – Sou Giri a Junihonme – Nuki Uchi. Potom nasledovala prestávka, počas ktorej organizátori pripravovali dojo na súťaž. Nasledovalo Enbu Tai-Kai. Účastníkov pooznačovali číslami a prerozdelili ich do skupín podľa stupňov. Rozhodcovia, tento rok godan a vyššie, rozhodovali o víťazovi každej kategórie. Po Enbu Tai-Kai nasledovala prestávka na obed a po obede začínalo Team Tai-Kai. Dokopy sa súťaže zúčastnilo 14 teamov, rozdelených na 2 Shiaijo. Na konci celého a veľmi vyčerpávajúceho dňa sa zverejňovali celkové výsledky, po ktorých nasledovalo fotenie sa a pomalá ale istá cesta domov.

Výsledky:
Nidan kategória:
Oliver Lengyel – 1. Miesto
Sandan kategória:
Róbert Kulcsár – 2. Miesto
Team:
Shin Junsui Do (Michal Kónya, Oliver Lengyel, Róbert Kulcsár)– 1. Miesto

Blahoželáme víťazom a tešíme sa na ďalší seminár na už pomaly tradičnom mieste.

S pozdravom

Oliver LengyelOKTOBER

15. Majstrovstvá Európy v Jodo, Magglingen Švajčiarsko
Už po pätnástykrát sa špička európskeho JODO zišla na Majstrovstvách Európy. V tomto roku to bolo vo Švajčiarskom horskom športovom stredisku Magglingen, kde sa pomerne často usporadúvajú semináre a súťaže Švajčiarskej kendo federácie. Jednodňový intenzívny seminár prebiehal pod vedením japonskej delegácie, senseiov Genji Kurogo, 8.dan hanshi, Susumu Yasumaru, 8.dan kyoshi, Naotaka Murakami, 8.dan kyoshi a prvého ôsmeho danu z Európy, René Amersfoorta 8.dan kyoshi z Holandska. Vo Švajčiarsku bojovali v slovenských farbách už tradiční reprezentanti z dvoch slovenských športových klubov – Hikari Dojo Košice a Meiyo Dojo Vrútky v dvoch individuálnych kategóriách a tento rok prvýkrát aj v kategórii tímov.
Marián Bartko – kategória 3.dan + tímy
Adriana Nagyová – kategória 3.dan + tímy
Rastislav Turic – kategória 2.dan + tímy
Tohtoročná výprava sa však trošku odlišovala od tých minuloročných. Po rokoch samostatnosti Slovenska sme oprášili staré vzťahy s Českou kendo federáciou a do Švajčiarska sme podnikli spoločnú cestu s Českou reprezentáciou. Päť ľudí, štyri kategórie, jeden veľký Ford Tranzit, dvaja šoféri. Česká reprezentácia jodo sa po dlhých trinástich rokoch opäť sformovala a prišla ukázať čo vie na vrcholné európske podujatie, aj keď len s dvojitou účasťou v kategórii mudan. V tímovej súťaži bolo Slovensko vylosované do veľmi silného poolu s Anglickom, Švajčiarskom a Nemeckom. Aj napriek tomu, že sme boli papierovo najslabším tímom sa nám podarilo poraziť Nemecko v pomere 2:1, pričom potešili víťazstvá Adriany a Mariána nad dvoma štvrtými danmi. V ďalších bojoch sme síce prehrali s Anglickom a Švajčiarskom po 2:1, avšak aj v týchto zápasoch sa nám podarilo získať vlajky oproti vyšším technickým stupňom. Naša cesta sa tak skončila na treťom nepostupovom mieste v poole. Väčšie predpoklady presadiť sa sme však mali v individuálnych disciplínach. V kategórii nidan Rasťo s prehľadom postúpil z poolu. Vo vyraďovacej fáze narazil na minuloročnú majsterku Európy z kategórie shodan, s ktorou tesne prehral. Jej cesta sa však tiež skončila v nasledujúcom kole. V kategórii sandan mali naši reprezentanti pomerne ťažké základné skupiny. Marián bol v prvom poole s úradujúcim a viacnásobným majstrom Európy zo Švédska a Adriana bola v štvorčlennom poole s bronzovou medailistkou z roku 2015. Marián zviedol v poole vyrovnaný zápas s majstrom Európy, v ktorom síce prehral 2:1, no po jasnom víťazstve 3:0 nad tretím členom poolu z Holandska postúpil do vyraďovacích bojov. V medzikole po výsledku 3:0 vyradil nemeckého reprezentanta a postúpil do štvrťfinále. Tam však aj napriek dobrému výkonu prehral tesne 2:1 s reprezentantom Poľska. Adriana po troch víťazstvách 3:0 v štvorčlennom poole postúpila z prvého miesta do vyraďovacej súťaže, kde si v prvom kole bez problémov poradila s ďalším nemeckým reprezentantom opäť s výsledkom 3:0. Vo štvrťfinále vyradila anglickú reprezentantku a v semifinále Poliaka, ktorý predtým zdolal Mariána. V oboch zápasoch bol zase výsledok 3:0. Vo finále súťaže kategórie sandan vo veľmi peknom a vyrovnanom súboji podľahla fínskemu reprezentantovi 2:1. Aj napriek finálovej prehre patrí Adriana dlhodobo medzi najlepších jodoka v Európe. Z piatich Majstrovstiev Európy v rade priniesla päť medailí v štyroch kategóriách, pričom bola štyrikrát vo finále. Jej bilancia – 2 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzová medaila sú obdivuhodnou sériou úspechov, ktoré jednoznačne poukazujú na kvalitu prípravy členov športového klubu Hikari dojo. Za úspechmi Adriany je dlhoročná poctivá a tvrdá práca na pravidelných tréningoch bez výhovoriek. Je naozaj škoda, že sa na Národných seminároch usporadúvaných Hikari Dojo Košice zúčastňuje viac zahraničných športovcov ako slovenských vyznávačov jodo. Len získavaním nových informácií je človek schopný sa zlepšovať a rásť. Izolované cvičenie vo vlastnej telocvični bez náväznosti na informácie od skúsených učiteľov je samoúčelné a neefektívne. Vzhľadom na spoločnú výpravu do Švajčiarska je na mieste spomenúť aj naozaj vynikajúci výsledok Pavla Tomeša, člena športového klubu Nozomi Dojo z Českej reprezentácie, ktorý na svojich prvých Majstrovstvách Európy vybojoval pre Českú republiku v kategórii mudan bronzovú medailu a dokázal tak nadviazať na posledný, trinásť rokov starý úspech českých jodoka.

Gratulujeme a ďakujeme.NOVEMBER


DECEMBER

20 rokov Meishinkan Poznaň 21.-23.12.2016
Koryu iaido taikai je sen každého, ktorý praktizuje iaido. Súťaž, kde je možné porovnať sa so zástupcami iných škôl. Nie Sei Tei Iai kata, ktoré sú pre všetkých rovnaké a nie vždy obľúbené, ale prezentácia najobľúbenejších kata štýlu, ktorý cvičíme. Naše najobľúbenejšie kata. Naša vlastná interpretácia bojového scenára! Koryu iaido taikai je proste splnený sen. Kde si však plniť svoje tajné sny? Kde ukázať svoje skryté kvality, keď koryu taikai je zriedkavejšie ako šafrán a u nás v strednej Európe ho nenájdeme ani so sviečkou na pravé poludnie. Naposledy sa uskutočnilo vo Varšave v roku 2012, čo je dlhá doba. Tento rok na konci októbra sa poľské dojo Meishinkan Poznaň pri príležitosti svojho 20. výročia vzniku rozhodlo oslavy ukončiť famóznym spôsobom. Zorganizovalo Koryu Iaido Taikai, čím pritiahlo mnoho nadšencov a vyznávačov koryu cvičenia, aby oslavovali spolu, praktizovali spolu a vzájomne sa posunuli ďalej na spoločnej ceste tohto krásneho bojového umenia, ku ktorému patrí aj prezentácia vlastnej školy na súťažiach.

Veľmi často ide skutočne o vážnu verejnú prezentáciu každej školy iaido a každý účastník súťaže chce zacvičiť to najlepšie, aby ukázal ostatným kvality ryu-ha, ktorú reprezentuje. A vzhľadom na túto výnimočnosť neváhalo prijať pozvanie šesť skúsených učiteľov štyroch škôl iaido z rôznych častí Európy:

Patrik Demuynck Sensei, 7.dan iaido, Renshi, Tamiya Ryu Robert Rodriguez Sensei, 7.dan iaido, Renshi, Suio Ryu Takao Momiyama Sensei, 7.dan iaido, Renshi, Muso Shinden Ryu Krzysztof Górnicki Sensei, 6.dan iaido Renshi, Muso Shinden Ryu Andrew Watson Sensei, 6.dan iaido Renshi, Muso Shinden Ryu Henry Schubert Sensei, 6.dan iaido, Muso Jikiden Eishin Ryu

Ako každej súťaži, aj tejto predchádzal intenzívny seminár, na ktorom sa účastníci rozdelili do štyroch skupín podľa príslušnosti k jednotlivým školám iaido. Najväčší počet cvičencov bol v skupine Muso Shinden Ryu, možno aj preto, že samotný oslavujúci klub patrí do tejto školy. V ostatných štýloch bolo cvičencov o niečo menej, čo však malo výhodu v tom, že sa učitelia mohli venovať všetkým žiakom doslova osobne. Príprava na taikai vrcholila. Možno si to nikto neprizná nahlas, ale každý z učiteľov tak trošku dúfal, že práve ľudia prináležiaci škole, ktorú zastupuje on, obsadia popredné miesta v jednotlivých kategóriách. Preto na seminári venovali pozornosť práve tým kata, ktoré si jednotlivý žiaci vybrali na prezentáciu seba, ale aj školy iaido, ktorú cvičia. Keďže takto kvalitne učiteľmi obsadený seminár sa nerobí každý deň a koryu taikai je ešte zriedkavejšie, udalosť prilákala pomerne veľa iaidoka z viacerých krajín. Zo Slovenska sa na turnaji zúčastnili štyria zástupcovia z dvoch dojo, bojovali však v štyroch rôznych kategóriách.

Norbert Nagy – Meiyo Dojo Vrútky v kategórii Mudan. Toto bola asi jediná kategória, kde účastníci využili možnosť zaradiť do svojho repertoára aj Sei Tei kata. Bolo to logické, pretože na úrovni Mudan je občas problematický prejav aj v základných kata, nie to ešte v zložitejších koryu kata. Norbert vsadil na istotu Sei Tei kata, pretože najlepšie je odprezentovať sa dobrým Sei Tei ako zlým koryu! Jeho voľba sa ukázala správna a s jasným prehľadom vyhral kategóriu Mudan.
Rastislav Turic – Meiyo Dojo Vrútky nenašiel premožiteľa v kategórii Nidan a bez problémov ju vyhral, pričom tiež vsadil na istotu jednoduchších koryu kata, akoby prezentoval komplikované kata, v ktorých ako sám povedal ešte má čo zlepšovať.
Adriana Nagyová – Hikari Dojo Košice jednoznačne kraľovala v kategórii Sandan, kde postupne v základnej skupine aj v KO a finále deklasovala súperov a vyhrala túto kategóriu. Jej predvedenie štýlu Tamiya Shinken Ryu počas súťaže bolo na takej úrovni, že si niektorí rozhodcovia tieto kata natáčali.
Marián Bartko – Hikari Dojo Košice v kategórii Yondan prechádzal skupinou aj KO bez akéhokoľvek zaváhania. Premožiteľa našiel až vo finále, kde tesne podľahol 2:1. Štyria zástupcovia slovenského iaido reprezentujúci dve rôzne školy, opäť na veľkom turnaji naplno zabodovali. Veď z piatich kategórií priniesli na Slovensko tri zlaté a jednu striebornú medailu. Je potrebné si pritom uvedomiť to, čo tu už bolo spomenuté. V koryu taikai je omnoho obtiažnejšie zvíťaziť ako v bežnej súťaži, kde sa cvičia iba Seitei Iai kata, pretože súťažia oproti sebe bojovníci, ktorí predvádzajú rôzne školy iaido. V mnohých prípadoch dokonca rozhodcovia nemusia poznať cvičené kata a ani ich scenár. Rozhoduje vlastne to, ako uveriteľne človek kata predvedie. Ako fungujú základné techniky a ako sa oddá v danom momente boju a scenáru, ktorý sa odohráva pred jeho očami. A ak dokáže vtiahnuť aj rozhodcov do svojho vnútorného sveta v momente predvádzania kata, nemôže prehrať. Predvádzanie koryu kata na úrovni finalistov takýchto súťaží už nemôže byť naučená „gymnastika“ pohybov, ktoré za sebou nasledujú. To už musí byť predvedený skutočný boj.

Víťazom srdečne gratulujeme.

Autor: Marián Bartko


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME