SKF
| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | LINKY |

AKTIVITY - 2019

ARCHÍV AKTIVÍT
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

| 2016 | 2017 | 2018 |

| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December |

JANUÁR

Iaido seminár – Poznaň, Poľsko
Meishinkan dojo už po dlhé roky usporadúva začiatkom každého roka iaidó seminár v jednom z najväčších a najstarších miest Poľska pod vedením svojho senseia Takao Momiyama, 7.dan Renshi, ktorý je zároveň aj učiteľom slovenského Meiyo dojo. K dojo lídrovi z Meiyo dojo sa preto pripojili aj traja členovia Hikari dojo, ktorí si nenechali ujsť príležitosť stráviť víkend a nadobudnúť nové vedomosti od jedného z najaktívnejších učiteľov v Európe. Momiyama sensei nezabudol pripomenúť všetky zmeny a dôležité body, ktoré odzneli na minuloročných majstrovstvách Európy v Poľsku a ktoré sa vyžadujú hlavne na skúškach. Taktiež sa podelil o nespočetné množstvo užitočných cvičení, ktoré každý deň praktizuje vo svojom dojo, ale najmä o cenné poznatky od svojho učiteľa Ishido Shizufumi, 8.dan Hanshi, ktorého pravidelne navštevuje v Japonsku. Na konci seminára sensei podišiel ku každému účastníkovi a osobne sa poďakoval za vynaložené úsilie a tvrdú prácu počas obidvoch dní.

Adriana Nagyová

Jodo seminár – Budapešt, Maďarsko
Dvojdňový Jodo seminár pod vedením Jef Heuvelmans senseia do Budapešte prilákal množstvo Jodoka, ktorí prahli po nových vedomostiach a predovšetkým po možnosti si spolu zacvičiť. Sobota podľa očakávania začala precvičovaním kihonov formou tandokudosa a sensei pozorne sledoval každý pohyb a techniku. Praktickými ukážkami vysvetľovaľ dôležitosť najmenších detailov pretože len vtedy sú jednotlivé techniky funkčné. Opakovane vysvetľoval princíp minimálneho využívania sily. Precvičenie všetkých kihonov zabralo celé dopoludnie a poobede nás čakala odmena, ktorú predtavovalo cvičenie kata. Precvičili sme všetky nepárne kata a posledné hodiny dňa boli venované detailenému cvičeniu kata midaredome. Po sayonara párty v príjemnom prostredí sme v nedeľu pokračovali rýchlym zopakovaním kihonov a následne párnymi kata. Zvláštnu pozornosť sensei venoval cvičeniu kata ranai, ktorá bola výzvou pre nižšie aj vyššie technické stupne. Ani dve menšie zranenia neubrali jodoka na dobrej nálade.

S pozdravom

Ivan Vlasko

FEBRUÁR

MAREC

Medzinárodný Jodo seminár – Turčianske Teplice, Slovensko
Posledný marcový víkend sa v Turčianskych Tepliciach začala vytvárať tradícia medzinárodného semináru Jodo, organizovaného SKF pod vedením učiteľov z Japonska - Toru SAKAUE Sensei (8. Dan Jodo Kyoshi) a Roman WATANABE Sensei (6. Dan Jodo Renshi). Podujatia sa zúčastnili Jodoka rôznych technických stupňov zo Slovenska, Maďarska a Čiech. Náplňou semináru bolo cvičenie Seitei Jodo a zároveň aj obnovenie stabilného líniového cvičenia na Slovensku. Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že učitelia venovali svoj čas všetkým rovnako, nezávisle na technickej úrovni, ochotne vysvetľovali a odpovedali na otázky. Vytvárali veľmi priateľskú atmosféru, v ktorej sa nové poznatky ľahko vstrebávali. V zastúpení organizačného týmu by som chcel poďakovať všetkým zainteresovaným členom SKF za pomoc pri organizácii a zároveň účastníkom poďakovať za vynikajúci priebeh semináru a dôstojnú prezentáciu pred japonskými učiteľmi. SAKAUE Sensei pri svojom odchode vyjadril prianie navštíviť Slovensko aj na budúcu jar.

S pozdravom

Ivan Vlasko


APRÍL


MÁJ


JÚNJÚL


AUGUST


SEPTEMBER


OKTOBER


NOVEMBER


DECEMBER


end

| KENDÓ | IAIDÓ | JODÓ | NOVINKY | AKTIVITY | KONTAKTY | DOKUMENTY | ETIKA | LEGENDY | FOTOGALÉRIA | FÓRUM | LINKY |
HOME